Aprill 2023

Loovus on kõikjal me ümber

Loovtööde kaitsepäev on tänapäeva koolinoorte õppetegevuses oluline päev: see on omamoodi avalik aruanne õppeaasta jooksul tehtud loovtööst.
Oli tõsine ettevalmistus aga esinejate elevust polnud võimalik varjata.
Komisjonile hindamiseks oli esitatatud teemad on tõsised ja asjakohased: näiteks „Prügist võib kasu olla“, „Ökoloogia matemaatikas“, otsingumäng „Läänemere piraadid“, „Agusalu kiriku ajalugu. Kiriku paigutus“, „Lihavõttetraditsioonid“ – see on mittetäielik nimekiri sellest, mida kaheksanda klassi õpilased kaitsma tulid. Õpilased vastasid enesekindlalt komisjoni liikmete küsimustele, veendes neid, et valitud teemad olid neile tõeliselt huvitavad.
Ja kõige tähelepanuväärsem oli see, et esitleti suurepäraseid tehtud loomingulisi töid.
Kõik on lõpptulemusega rahul: nii õpilased ja nende juhid kui ka kohalviibijad.

 

Muusika linnaviktoriin

20.04.2023 toimus Narvas veebipõhine muusikaviktoriin, millest võtsid osa linna koolide 5.-7.klasside meeskonnad. Iga meeskond täitis ülesandeid Classtime keskkonnas. Viktoriini ülesanded olid koostatud riikliku muusikaprogrammi alusel ja sisaldasid küsimusi muusikariistade, muusika väljendusvahendite, heliloojate, žanrite ja laulupeo ajaloo kohta. Viktoriinil osalejad pidid 45 minuti jooksul vastama 30 küsimusele. Kõik meeskonnad täitsid ülesanded edukalt. Auhinnad jagunesid järgmiselt: I koha saavutas Narva Õigeusu Gümnaasiumi võistkond, 2. kohta jagasid Soldino Gümnaasiumi ja Pähklimäe Gümnaasiumi õpilased, III koha saavutas Kesklinna Gümnaasiumi võistkond.
Suur tänu muusikaõpetajatele Riina Vohta, Ljudmila Šuleiko ja Nadežda Bogdanova ürituse korraldamise ja ülesannete koostamise eest.
Meie meeskonda kuulusid Elizaveta Feofanova, Aleksander Pilat, Aleksandr Šutov, Varvara Kornienko, Aleksei Matvejev.
Õnnitleme võidu puhul!

 

Õpilasesinduse initsiatiiv

Aprillis korraldas Õpilasesindus eesti keelega seotud üritus. Ürituse eesmärk oli tõsta õpilaste motivatsiooni keeleõppes ning näidata, et keelt saab õppida huvitavates mänguvormides.
Esimese astme õpilastele (1.-4. klass) pakuti välja teatevõistluse formaat. Võitjameeskond valis omale auhinnad, milleks olid maiustustega mänguasi.
Teised õpilased (5.,6.,8. klass, põhikool ja 10.,11. klass, gümnaasium) mängisid kaartide formaadis (doomino põhimõttel). Iga klass sai omanäolise kujunduse ja allkirjaga tunnistuse, eriti hästi esinenud õpilased saavad oma aines hinde. Aitäh õpilasesinduse õpilastele huvitavate mängude eest vahetundidel!


Õuesõpe

21. aprillil, viimasel õppepäeval enne koolivaheajast, asendusid meie gümnaasiumis õppetunnid õuesõppega. Õuesõppe on võimalik integreerida teiste ainetega.
Loomulikult rõõmustas see otsus õpilasi.
Kus olid tunnid? Raamatukogus ja galeriis, kirikus ja tenniseklubis ... ja isegi lihtsalt tänaval.
Fotoreportaaž kinnitab, et igav ei olnud.


 

Inglise keele meistriklass

Mis võiks olla huvitavam kui pidulik meistriklass? Ainult inglise keeles meistriklass! Õpetaja Elena Korsaki juhendamisel toimunud inglise keele tunnis tutvusid õpilased teiste maade ülestõusmispühade traditsioonidega ja rikastasid oma sõnavara, kuid mis kõige tähtsam, meisterdati oma sõbradele postkaarte. Vaatamata sellele, et kaardid olid tehtud ühe mustri järgi, osutus iga kaart teisest erinevaks, nii nagu igal lapsel on oma erilised iseloomuomadused.

 

Meie mess on läbi!

Oli, mida vaadata! Oli, mida proovida! Oli, mida osta!
Messi temaatika kajastub esitletavas kaubas: lihavõttekoogid, värvilised munad, magusad kebabid, üllatuskingitused, lihavõttekompositsioonid ... elegantsed käsitööna valminud dekoratiivmunad, laste mänguasjad ja lauamängud.
Kohaletulnud kogesid suhtlemisrõõmu, nägid ja ostsid Õigeusu gümnaasiumi õpilaste, lapsevanemate ja õpetajate valmistatud tooteid.
Pühade kavas oli õpilaste muusikaline esitlus ja rahvalikud lihavõttemängud.
Lihavõttemeeleolu täitis osalejate südamed ja väljendus soojas, perekondlikus teeõhtus.
“Imelist traditsiooni tuleb hoida,” - oli osalejate arvamus.
Administratsioon on tänulik kõigile, kes meie messi toetasid ja sisuga täitsid.


 

Vabariiklik võit meie õpilasele!

Tartu Ülikooli teaduskool korraldas andekuse aasta loovtööde konkursi järgmistel teemadel:
„Andekus minu silme läbi“, „Tulevikukool“, „Eesti olümpiaadimedali kujundus“.
Konkursi eesmärk oli kutsuda üldhariduskoolide õpilasi üles mõtlema ja arutlema andekusest ühiskonnas ja isiklikus elus ning kuidas kool märkab ja toetab andekaid õpilasi täna ja tulevikus.
Konkursile saadetud loovtöid hindab žürii, kuhu kuulub esindaja järgmistest
organisatsioonidest: Eesti Õpilasesinduste Liit, TÜ teaduskool, Eesti Talendikeskus, Eesti
Teadushuvihariduse Liit, ÄIKE.
Konkursil antakse välja iga vanuseastme (arvestus vastavalt kooliastmetele) võitja stipendium,
ergutuspreemiad ning konkursi ülene Grand Prix auhind, milleks on Eestis toodetud maailma
kõige turvalisem ja vastupidavam e-tõukeratas ÄIKE!
Selle auhinna omanik ja kogu konkursi võitja on meie 10. klassi õpilane Elizaveta Gavrilova.
Hästi tehtud, Lisa! Palju õnne!

 

Lihavõttepühad

Lihavõttepühade eel toimus koolis ümberkujundamine: ilusad pidulikud kompositsioonid aulas, kooli koridorides.

Kooli konkursi tulemused on kokku võetud. Arvesse võeti ruumi sisustuse originaalsust, loomingulisuse kollektiivsust, kätetööd ja kompositsiooni stiili. Žüriil oli hea meel, et 1.-10. klassi õpilased lõid oma klassis piduliku meeleolu.
1-3 klasside seas läks kõige paremini 1-2 klassi õpilastel ning 3. klassi õpilased saavutasid teise koha.

5. ja 6. klassi õpilaste loovus jätab imelise mulje. Siin on loomingulised tööd ja lihavõttepühade kompositsioon igal laual ja tärganud kevadroheline muru. Žürii otsusel jagasid 1. koha omavahel 5. klassid ja 6. klassid.

7-9 klasside seas jagati 1.-2.koht 7.-8.klasside vahel. Nad kogusid sama palju punkte ja maksimaalsest punktisummast jäi neil puudu vaid kaks punkti.

Gümnasistidest püüdsid enda jaoks pühademeeleolu luua vaid 10. klassi õpilased. Hästi tehtud!

 

3. klassi edu!

6. aprillil osalesid 3. klassi õpilased Polina Ivanova, Kirill Kostarev ja Natalja Lepp munadepühale pühendatud linna Bingo mängusel. Mängul osales 18 võistkonda linna koolidest. Meie õpilased saavutasid II koha! Suur tänu ettevalmistuse eest eesti keele õpetajale Victoria Dmitrievna Vaviljevale ja toetuse eest - lapsevanematele Marina Ivanovale ja Julia Kostarevale.