Aprill

Uudised


Arvutivaba päev meie gümnaasiumis

8. aprillil toimus meie gümnaasiumis arvutivaba päeva.  
Õpetajate ees seisis uus väljakutse: kuidas korraldada seda päeva ja mis laadi ülesandeid pakkuda õpilastele, kuna arvutist on saanud juba igapäevane kaaslane.
Õpilastele pakuti nii loovülesanded kui ka funktsionaalset lugemisoskust nõudvad ülesanded ning kunstiõpetusega lõimitud ülesanded .... Ühe sõnaga oli mida valida!
Mis sellest tuli välja?

Õpetajate tagasisidest selgus, et arvutivaba päev läks korda. Seda tõendavad ka õpilaste vastukajad (3.klassi õpilase Aleksandr Šutovi ja Damira Glebovi kirjandid), 11.klassi õpilaste Kristina Maljavina ja Filipp Gavrilovi loovtööd, millega saab tutvuda kooli veebilehel ja õpilaste töödest tehtud