Aprill

Uudised


24. aprill 2020 võeti Narva Õigeusu Gümnaasiumis fotokonkursi „ Lihavõttepüha oodates“  tulemused  kokku
19.aprillist kuni 22.aprillini olid kõik konkursile laekunud fotod nähtavad gümnaasiumi facebooki lehel. Konkursi tulemuste kokku võttes arvestas zürii ka facebooki vaatajate hääli.

1. koha pälvis Ksenia Smirnova saadetud foto (4.kl). Ta on autasustatud diplomi ja magusa auhinnaga koju toimetamisega.


19.aprillil 2020.a toimus Narva Õigeusu Gümnaasiumis lihavõttepühale pühendatud videokontsert.
Kontsert  sai teoks tänu gümnaasiumi õpetajate, õpilaste ja vanemate loomingulisele koostööle.

Kontserdi salvestust saab vaadata siit.

Kontserdi vastukajad ja tänusõnad tulevad igalt poolt. Siin on mõned neist.
“Mul on selline rõõm! Aitäh imelise kontserdi eest ”(O.Ojamäe)
“Tänan teid kõiki! Liigutav kingitus! ” (N.Ivanov)
“Vaatasin kontserti. Kui tublid on nii lapsed kui vanemad. Ja koolis näib teil olevat ka pädev IT - mees, kes oskab kõigega ilusti hakkama saada. Mulle väga meeldis multifilm. See lausa paneb imetlema! Ja see on nii liigutav, et poiss mängib saksofoni sokkides. Kodu ongi kodu J. ” (Jekaterina)
“Eile õhtul vaatasime kogu perega kontserti: noortest talentidest jäi täiesti imeline mulje.
Veetlevad lahked lapsed, armsad näod, meloodilised hääled, suurepärane vene keele ja kirjanduse oskus, nägudel on helge näoilme.
Imelised olid Lisa Feofanova, Katya Koksharova; erakordselt elavalt, artislikult ja siiralt luges Filip Gavrilov kirjanik I. Šmeljovi teose katkendit.

Ainulaadset oma pehme lüürilisusega luuletust "Õnnejärjekord"  luges  Valeria Vassiljeva.
Olin meeldivalt üllatunud, et paljud lapsed mängivad muusikapilli. ” (Strasbourg, Prantsusmaa)


Narva Õigeusu Gümnaasiumi õpilased, vanemad ja õpetajd distantsõppest 

Teine õppenädal karantiini keerulistes tingimustes on lõppemas.
Nii õpilastel kui vanematel oli piisavalt aega, et teadvustada ja hinnata toimuvat, ümber korraldada oma plaanid, kaaluda oma oskusi ja võimalusi.
Koolijuhtkond palus vanematel, õpilastel ja õpetajatel jagada oma muljeid distanstõppest. Allpool ongi see mõttevahetus....

1.– 2. klassi õpilased on ühemeelsed:
„Distantsõpe on vahva, kuid koolis on parem olla: võib koos klassikaaslastega mängida, suhelda nendega ja ka kallistada õpetjat, käia sööklas söömas......Kooli!Kooli!Kooli!“

10.kl õpilase Filipp Gavrilovi tagasiside
«Distantsõpe on tekitanud vaieldava olukorra. Sellel on ka oma head ja vead. Kuna see õppimisvorm ei ole stabiilne, siis ei võeta seda tihtipeale kasutusele koolides. Kuid mõnikord elu on üllatusi täis, seepärast me õpime kodust juba 8 päeva. Ma tahaks jagada oma muljeid.  
Ma ei tunne mingit ebamugavust. Ma ei ole ühtegi korda tundi hilinenud, kuna arvuti asub käeulatuses. Tunni ajal on võimalus mikrofoon välja lülitada, kui õpetaja ei oota minult vastust, ning sel ajal midagi näksida või juua mõned lonksud vett või seletada nooremale õele mis on Word. Peale selle, tundub, et õhkkond tunnis on muutunud rahulikumaks. Kodus istudes, õppimine on tõhusam, vähemalt mulle paistab niimoodi.
Aga kindlasti meepotis on tilk tõrva. Arvuti taga istumine on päris väsitav: hakkavad valutama selg, silmad, põlved. Loodan, et XXI sajandi põlvkonnal ei tekita see erilisi probleeme.
Mõnikord hakkab häirima halb internetiühendus.
Muidugi on raskem tajuda infot, sellest aru saada ja tagasiside anda, kui sa ei näi vestluskaaslast. Hetkel olen kõigega rahul, saan positiivset kogemust. Minu arvates, distantsõpe paistab hea ja pakub alternatiivi traditsioonilisele õppele.“

10.klassi õpilase Juri Markovi tagasiside
„Kaheksa päeva jooksul oleme meie distantsõppes. .
Niisugune  õppimisvorm on väga mugav minu jaoks, sest pole vaja kulutada aega teele. Õppida on lihtsam, sest kodutööd saab enamasti teha elektrooniliselt. Kuid minu arvates on selle miinuseks mõnikord probleeme Interneti-ühendusega.
Mulle meeldib selline õppekorraldus ja õppimisega pole raskusi. ”

Vanemate arvamus ....
«Puudusi sellises õppekorralduses mina ei ole küll märganud. Ise sain palju kasulikku ja leidsin mida juurde õppida.

Lugupidamisega
2.kl õpilase ema“

6.klassi õpilase ema arvamus digiõppest gümnaasiumis:
1) Lapsed õpivad;
2) Psühholoogiliselt maandab täieliku isolatsiooni stressi;
3) on tekkinud arusaam õppedistsipliinist;
4) on tekkinud arusaam oma vastutusest;
5) vanematel on võimalus hinnata oma lapse käitumist, õpioskusi ja osalust õppetöös;
6) kiire digisokuste omandamine, mis kahtlemata tuleb kasuks ka tulevikus;
7) vanematel on võimalus näha ja hinnata oma lapse probleeme klassikaaslastega suhtlemises
8) võimalus tutvuda kooli õpetajatega.“

Õpetajate arvamus ......
Viktoria Vassiljeva, eesti keele ja inglise keele õpetaja:
«Meie kool on väga kiiresti läks üle digiõppele Skype ja teiste õppeplatvormide kaudu. Minu jaoks see on mugav. Õpilastele ka meeldib. Digitunnid on paljus sarnased tavatundidega, internet pakub palju võimalusi keelte õpetamiseks ja õppimiseks.»

Irina Zabegajeva, matemaatika õpetaja:
«Distantsõppel muidugi on head ja vead. Digiõppe heaks küljeks võib pidada erinevate õppemeetodite ja info edastamise viiside kasutamist, erinevate e – keskkondade mitmekesistust.
Digiõpe kindlasti soodustab digioskuste omandamist nii õpilastel kui ka õpetajatel, kõrvale ei jää ka vanemad. Võib olla kõlab natuke kummaliselt, kuid suurendades õpetaja – õpilase vahelist distantsi distantsõpe on kaasa aidanud õpetaja – lapsevanema suhete tugevdamisele.
Vanemad on ka erineval moel kaasatud oma lapse kooliellu: nad on pidevas kontakstis õpetajatega, saavad nõuandeid ja ka vastuseid oma küsimustele.
On – line tunnid võimaldavad anda tagasiside, seletada uut materjali.
Kahtlemata, et digitunniks ettevalmistus võtab tunduvalt rohkem aega kui tavatunniks. Õpetaja püüab mitmekesistada oma tundi, andes erinevaid huvipakkuvaid ülesandeid, et vähendada stressi ja pingeid.“

Jelena Korsak, inglise keele õpetaja:
«16.03 kool läks üle distantsõppele. Minu arvates sellel on nii head kui ka halvad küljed. Õpetajad olid sunnitud kiiremas korras parandama või isegi omandama digioskusi. Paljud võtsid kasutusele erinevad e – keskkonnad, et mitmekesistada õppetööd ja hinnata ka õpilaste teadmisi ja oskusi. Tundide läbiviimine Skypes või teistes suhtluskeskkondades aitab seletada uut materjali. Õpilased omakorda omandavad iseseisva töö oskust.
Negatiivseks saab pidada nii õpilaste kui ka õpetajate koormuse kasvamist sh arvuti taga veedetud aega. Vanemad pöörduvad palvega vähendada nn ekraaniaega, mida laps veedab Skypes. Mina, klassijuhatajana olen pidevas kontakstis vanemate ja õpilastega.

Koolijuhtkond tänab kõiki õppetöös osalejaid - õpilasi, vanemaid, õpetajaid – stabiilse töö eest ning jagatud vastustuse eest. 
Tervist, kannatlikkust ja üksteisemõistmist sel keerilisel ajal!