Gümnaasiumi logo

NARVA ÕIGEUSU GÜMNAASIUMI LOGO


Logo aluseks on liiliaristi kujuline avatud raamat, mis koosneb tarkust ning kõlbelist ja väärikat elu sümboliseerivatest õitest.
Raamatu keskel on kooli nime moodustavate sõnade algustähtedest moodustatud lühend
NÕG
N – Narva
Õ – Õigeusu
G – Gümnaasium