Infokiri 10.12.2020


Infokiri 10.12.2020
Distantsõppele üleminek

Lugupeetud Narva Õigeusu Gümnaasiumi õpilased, lapsevanemad ja õpetajad!
Juhindudes Eesti Valitsuse 10.12.2020 korraldusest jätkub NÕG-s õppetöö distantsõppena alates 14.12.2020.
https://www.hm.ee/sites/default/files/2020.12.10_ringkiri_nr_10.docx.pdf

Õppetunnid toimuvad distantsilt KÕIKIDES klassides (1. – 12.kl) alates 14.12 kuni 23.12.2020 vastavalt tunniplaanile https://www.narvaog.eu/upload/textchildren_f/146/224/tunniplaan-2020-2021-1_.pdf 
Konsultatsioonid toimuvad tunniplaani järgi, kuid distantsilt. https://www.narvaog.eu/upload/textchildren_f/85/218/grafik-konsultaci-2020_.pdf
Distantsõppes kasutab Kool õpilaste e – posti ja järgmiseid õppeplatvorme:
  • eKool,
  • Skype,
  • ZOOM,
  • Classroom,
  • Opiq,
  • EIS.

Esmaspäeval, 14.12. esimesel distantsõppe päeval kõik tunnid toimuvad Skype-s. Edaspidi teavitab õpetaja õpilasi eKooli kaudu tema valitud e – õppekeskkondadest.
Skype aadressid:
1.kl – inna.Mistsenko@narvaog.eu
2. – 3.kl – marina.ruban@narvaog.eu
4.kl  –  svetlana.kostitsona@narvaog.eu
5.kl  – Tatjana.golikova@narvaog.eu
6.kl  – Irina.Zabegaeva@narvaog.eu;
7.kl  – Viktoria.Vassiljeva@narvaog.eu;
8.kl -  Jelena.Korsak@narvaog.eu;
9.kl – Pavel.Kodotsigov@narvaog.eu;
10.kl – Jelena.Grankovskaja@narvaog.eu
11.kl – Tatjana.Terebilova@narvaog.eu;
12.kl – Irina.Bahramova@narvaog.eu;
arvutiklass – pkodotsi
muusika kabinet – ivan.petrov@narvaog.eu
kabinet 304 – oigeusu@narvaog.eu (Õigeusu alused

Palume vanematel aidata Skypes sideme tagamisel. Vajalike tehniliste vahendite puudumisel palume pöörduda viivitamatult kooli juhtkonna poole.  
Informatsioon toitlustamise korraldamise kohta pannakse eKooli ja NÕG kodulehele

Kooli juhtkond