Jaanuar


JAANUAR 2022

Esimesed koolistipendiumid Narvas anti välja Õigeusu gümnaasiumis

Narva Õigeusu Gümnaasiumi juhatus asutas 2021. aasta sügisel häid õpitulemusi saavutanud gümnasistide ergutamiseks stipendiumifondi: 50 eurot kuus suurepärase ja 25 eurot hea õpiedukuse eest.
Ja nüüd on tulemused kokku võetud: 25. jaanuaril jagati väärikatele gümnaasiumiastme õpilastele rahaline toetus -  oivikutele summas 250 eurot ja neljadele ja viitele õpivatele õpilastele 125 eurot. Ajavahemikuks valiti I poolaasta (september - jaanuar).
Selle juhatuse algatuse taga on soov toetada võimekaid ja usinaid õpilasi, kes mõistavad hariduse tähtsust ning vajadust olla nõutud ja kasulikud oma linnale, oma riigile.
Õnneks ei kao haritus ja hariduse tähtsus kuhugi. Tulevik kuulub neile, kes on võimelised pidevalt õppima ja olema valmis elukestvaks õppeks.


KOHTUMINE huvitavate inimestega

27. jaanuaril oli meie kooli õpilastel vapustav kohtumine Tartu Ülikooli filoloogiaprofessori Ljubov Kisseljevaga.
Kohtumise teema oli pühendatud 185.aastatagustele sündmustele - A. S. Puškini elu viimastele päevadele: "Õpetaja ja õpilane: saatuste põimumine".
Kuulajad sukeldusid 19. sajandi loomingulisse õhkkonda, kus tähtsal kohal oli tugev sõprus ja ülev luule.
V.A.Žukovski ja A.S.Puškin… õpetaja ja õpilane, mentor ja parnaslasest vend – hilisemad ristivennad.
Mõtisklused hoolikast suhtumisest andekusse, loovusse, luulesse kõlasid kohalolijate hulgas. Ja kokkuvõtteks:
„Luule on maapealne
taevase palve õde, hääl
Looja, loomingu sügavusest
Väljuv puhas kaja meile
Entusiastliku sõna harmoonias!


Koolivaheaeg on huvitavate avastuste aeg!

Talvevaheaeg Narva Õigeusu gümnaasiumi perele kujunes huvitavaks, rikkalikuks ja õpetlikuks.
Õpetajad osutusid kaitseväe rivistuse pealtvaatajateks Peetri platsil, aktiivseteks osalejateks Narva Loomemaja töötubades ja tänulikeks kuulajateks direktor G.Moldoni majaeskursiooni ajal.
Varjamatu üllatusega kuulasid meie õpetajad Sisekaitseakadeemia spetsialisti Anne Kivimäed, kes tutvustas uue õppeasutuse kaasaegseid töötingimusi.
Ja jõulupüha, 7. jaanuar, ületas kõik ootused! Lumine ja pakaseline jõuluilm! Pärast pidulikku liturgiat Narva Jumalaema Ikooni kirikus toimus ootamatult meeleolukas pidu. Muinasjutuliselt kaunistatud jõulukuuskedega kiriku sisehoovi tulid ingel – viiuldaja ja näärivana koos lumetüdruku ja oma abilistega. Naljad, talverõõmud, rahvamängud, laulud, ringtantsud keerlesid nii suured kui väikesed! Näärivana oli helde ja tegi kõigile osalejatele kingitused


Rahvusvahelise vene keele konkursi "Vene karupoeg" tulemused

12. novembril 2021 toimunud populaarse rahvusvahelise konkursi "Vene karupoeg" tulemused on avaldatud.
Sellel võistlusel osaleb reeglina tuhandeid kooliõpilasi, erandiks pole ka Eesti vene koolide õpilased.
Täname Õigeusu gümnaasiumi õpilasi, kes on valmis täitma nii keerukaid ülesandeid.
Erilised tänud konkursi edukalt läbinutele:
Aleksander Šutov, 3. klassi õpilane,
Margarita Shurmina, 6. klassi õpilane,
12. klassi õpilased Kristina Maljavina ja Filipp Gavrilov.