November

NOVEMBER

Ajarännak minevikku Kukrusel asuvas Polaarmõisas

26. novembril külastasid meie Õigeusu Gümnaasiumi 3.-8. klassi õpilased Kukruse polaarmõisa. Ekskursiooni käigus said lapsed teada baltisakslaste ajaloost; meie piirkonna peamisest rikkusest -  põlevkivist; näha, kuidas põlevkivi põleb ja tunda selle lõhna; Christopher Friedrich von Tolli sugupuust, kes omandas selle valduse ja pani sellega aluse Tolli perekonna pikale ja kindlale valitsemisajale Kukrusel. Lapsed tutvusid interaktiivse kaardi abil polaaravastustega, Sannikovi maa otsimise ekspeditsiooni kronoloogiaga. Põhjapooluse stiilis sisustatud lastetoas oli võimalik lustida, lumepalle mängida ja jääkarudega sõbraks saada. Üks mõisa põnevamaid ja vapustavamaid kohti oli kostüümiladu, kus lapsed said selga proovida tolleaegseid rõivaid. Lisaks tehti ühes saalis lastele ettepanek proovida päris tindi ja sulepeaga kirjutada ja pitseeerida see tõelise pitseriga. Õpilased lõpetasid oma põneva ajarännaku fotojahiga: saanud mõisa kohtadega fotod, jagunesid lapsed meeskondadesse ja asusid suure entusiasmiga neid üles otsima.
Kõik jäid Narva Õigeusu Gümnaasiumi sõbraliku ühtehoidva pere põneva reisiga rahule.
Sõnaraamatute ja entsüklopeediate päev

22. novembril 2022 toimus Narva Õigeusu Gümnaasiumis sõnaraamatute ja entsüklopeediate päev, mille korraldas õpilasesindus.
Selle ürituse eesmärk oli tutvustada õpilastele sõnaraamatuid ja entsüklopeediaid, näidata, mis need on ja kuidas nendega töötada.
Koolipäeva jooksul toimus esimesel korrusel interaktiivne mäng, kus soovijad said töötada  sõnaraamatutega paberkandjal ja leida vastuseid pakutud küsimustele.
6., 7. ja 8. klasside tundides tegid Mark Delovoi ja Jelizaveta Gavrilova ettekande sõnastikest ja entsüklopeediatest, andes võimaluse töötada ka e-sõnaraamatutega.
Kõik osalejad said magusaid kingitusi ning aktiivsemad mängus kaasalööjad handmade märgid, mille kujundasid ja valmistasid õpilasesinduse liikmed.

 

25.november - kadripäev

Meie 3.klassi tüdrukud osalesid eesti rahvakalendritähtpäeva - kadripäeva tähistamisel.
Kadrite konkursiks oli vaja valmistuda:
- lühike eestikeelne enesetutvustus;
- luuletus, laul või tants, millesse tuli kaasata kõik osalejad;
- kübarate moeshow-ks tuli võtta müts ja kaunistada see vastavalt oma soovile ja tujule.
Meie kooli eesti keele õpetaja Viktoria Vassiljeva ja käsitööõpetaja Žanna Pantelejeva aitasid tüdrukutel peoks valmistuda. Meie kooli Kadri – Polina Ivanova sai kõige õrnema Kadri tiitli. Eriline tänu Polina emale, Marina Ivanovale aktiivse osalemise eest peoks valmistumisel


Multimeedia päev

Filmifestivali KinoFF raames toimus Narvas laste multimeediapäev. Meie koolist sellel üritusel osalesid 1., 2. ja 4. klassi õpilased. Lapsed tutvusid nii multimeedia tehnikaga, kuid ka said võimaluse proovida kätt lihtsa animatsiooni loomisel.


Esseekonkurss 2022

23. novembriks selgusid kodanikupäevale pühendatud üleriigilise esseekonkursi „Minu raamatukogu - linnas, taskus, südames...!” tulemused.
Konkursile laekus üle 200  9.-12.klasside õpilaste töö.
24.11.22 riigikogu autasustamistseremooniale kutsutud õpilaste hulgas oli ka 10. klassi õpilane Jelizaveta Gavrilova, kes kirjutas essee eesti keeles.
Palju õnne Jelizavetale edu puhul!
Täname eesti keele õpetajat J.Rõzovat.


Laulufestival "Lauluvikerkaar"

Traditsiooniline laulufestival "Lauluvikerkaar" toimus seekord 18. novembril Soldino Gümnaasiumis. Üritusel osales 9 koolist andekad esinejad ning osalejate arv oli rekordiline suur. Laval esinevad solistid ja ansamblid rõõmustasid vaatajaid mitmekesise lauluvalikuga. Kontserdi kavas kõlasid vene-, eesti- ja ingliskeelsed laulud, vallatuid lastelaule asendasid populaarsed rokk- ja poplaulud. Säravad, huvitavad, aktiivsed, loomingulised ja andekad lauljad suutsid laval luua piduliku õhkkonna, pakkudes kuulajatele rõõmu.
Meie gümnaasiumi esindasid festivalil muusikaõpetaja Nadežda Bogdanova juhendamisel 4. ja 5. klassi õpilased, kes väärisid tänusõnu ja kingitusi.


Meie noor näitleja!

22. novembril toimus linnaraamatukogus 1. - 7. klassi õpilaste traditsiooniline Puškini-nimeline etlejate konkurss "Olen jälle teie, oh noored sõbrad!". Konkursi teemaks olid Aleksandr Puškinile pühendatud luuletused, sest 2022. aastal möödub 185 aastat suure luuletaja surmast.
Õnnitleme Jelizaveta Feofanovat edu puhul: 2. koht nominatsioonis "Näitleja"!

 

Kes teeb, see vastutab!

Sotsiaalainete nädala raames viisid meie gümnaasiumi õpetajad läbi lõimitud tunni "Kes teeb, see vastutab!" Tunni peamiseks põhimõtteks oli idee igaühe vastutusest nende tegude eest, mis võivad keskkonda kahjustada. Sellele järeldusele jõudmiseks töötasid 8. klassi õpilased vene ja eesti keele õpetajate Julia Petrova ja Jana Rõzova juhendamisel selliste mõistetega nagu "õigus" ja "vastutus", milleks kasutati katkendeid muinasjuttudest ja sõnaraamatuid. Seejärel jätkati juba aruteluga looduskeskkonna säilitamisest ja kaitsmisest koos geograafiaõpetaja Tatjana Terebilovaga. Õpilased avaldasid arvamust, miks loodusvarade kasutamine ei ole alati keskkonnale kasulik. Paistab, et esmapilgul "süütutel tegudel" nagu lindude toitmine, muru niitmine ei ole loodusele negatiivseid tagajärgi. Kuid looduse varjatud elu sümboliseeriva kamuflaažikanga all olid kirjutatud keskkonnakaitsjate soovitused, mida tasuks meeles pidada igat tegevust tehes, olgu selleks siis matkamine või sügislehtede koristamine. Tunni jätkas kunstiõpetaja Žanna Pantelejeva, kelle juhendamisel koostasid õpilased keelavate või lubavate märkide visandid, mille tähendus iga rühm ise välja ütles. Nagu iga õige tund lõppeski ka lõimitud tund järelduste ja iga osaleja töö enesehinnanguga. Emotikonid kui tunnijärgse meeleolu peegeldus olid ainult rõõmsad.


Meile külla tulid päästjad.....

Esimese klassi õpilased ootasid põnevusega kohtumist Päästeameti meeskonnaga ja nad tulidki meile külla – vaprad ja tugevad!
Kohtumisel õpilased said teada kuidas tegutseda tulekahju korral, nägid ja katsusid varustust, mida päästjad erinevates olukordades kasutavad.
Kohtumine oli huvitav, inforikas, vajalik ja sai teoks tänu 1. klassi õpilaste vanematele.


Kodanikunädal

Õigeusu Gümnaasiumi ja Narva Keskraamatukogu koostööl on head traditsioonid. Nii korraldati kodanikupäeva eel meie gümnaasiumi õpilastele terve nädala jooksul huvitavaid kohtumisi.
1. ja 2. klassi õpilased osalesid raamatukogutunnis "Kuidas töötada presidendina". Lapsed tutvusid selle tähtpäeva ajalooga Eestis; said teada, kes on kodanik, kes ja mis teenete eest pälvisid „Aasta kodaniku“ tiitlit. Aga küsimusele "Mida president teeb?" ei osanud lapsed arusaadavat vastust anda. Aino Perviku raamat "Kuidas töötada presidendina" aitas neil selle selgeks teha. Lapsed vaatasid videointervjuud, milles raamatu autor rääkis, kuidas teose loomise idee tekkis, mis on väljamõeldis ja mis on tegelikkus. Kohtumise lõpus arutasid lapsed, kes tahaks tulevikus presidendiks saada, mida selleks vaja on ja jõudsid isegi mängida ühte Põhjamaade rahvaste mängu.
10. ja 11. klassi õpilased võtsid osa interaktiivsest mängust „Eestimaa – tuttav ja võõras“: Eesti ajaloost, kultuurist, kirjandusest ja spordist. Õpilased pidid vastama küsimustele, püüdes koguda võimalikult rohkem punkte. Küsimused olid erineva raskusastmega ja erinevast kategooriast. Kuid vaatamata sellele näitasid kõik end päris heade Eesti asjatundjatena.
3. ja 4. klassi õpilased külastasid Eesti Põllumajandusmuuseumi näitust "Leib meie laual", mis toetas ka looduspetuse tunnis õpitavat. Lapsed tutvusid sellega, kuidas lauale tuleb traditsiooniline talupojatoit - rukkileib, maitsesid hea meelega käsitööleiba.
5. ja 6. klassi õpilaste kohtumise teemaks oli seekord Eesti aasta loom - karu. Nagu ikka, said raamatukogu töötajad valmistada huvitavat materjali. Huvitavate ja õpetlike faktidega esitlus vaheldus viktoriiniküsimustega, õigete vastuste eest said õpilased auhinnaks kommid. Lisaks õnnestus lastel laulda karaoket ja isegi tantsida. Järgmisel päeval meenutasid õpilased neid fakte, mis raamatukogus toimunud tunnist meelde jäid. Selgus, et need on loomade tohutu suurus ja liikide mitmekesisus ning metsaimetajate ehituse ja elustiku iseärasused (jääkarudel on ju must nahk!). Eriti tähtis oli see, et nad said teada kuidas metsas käituda ja mida teha, kui karu kohtab.
Täname raamatukogu tiimi kasulike ja huvitavate tegevuste, õpetlike mängude eest ning ka lapsi heade teadmiste ja aktiivse meeskonnatöö eest.
Ootame uusi kohtumisi!


Rootsi ball

Laupäeval, 19. novembril peeti Narva linnuses gümnasistide Rootsi Balli 2022.
*19. (30.) novembril 1700.aastal toimus Põhjasõja esimene lahing - Narva lahing, Peeter I vene armee ja Karl XII rootsi armee vahel -, seetõttu valiti balli toimumiskuupäevaks just see kuupäev
Sel aastal osales Narva linnuses Rootsi ballil ka Narva Õigeusu Gümnaasiumi õpilane Alina Lugina ja tema ballikaaslane.
Tahaks väga loota, et see ilus traditsioon jääb püsima.

Kohtumine eesti kirjanikuga

16. novembril võtsid meie kooli õpilased osa kohtumisest kirjanik Andrus Kivirähkiga.
Kohtumine toimus Tartu Ülikooli Narva Kolledžis. Suures auditooriumis ei olnud vabu kohti: kahtlemata viitab see noorte huvile kaasaegse eesti kirjaniku loomingu vastu ja võimalusele oma eesti keelt praktiseerida.
Kohtumine vormis „Küsimus – vastus“ osutus kasulikuks, väärtuslikuks ja sisukaks.

 

Õunateemalised fantaasiad: jabloko, apple või hoopis õun

Sügist peetakse kõige värvikamaks aastaajaks, vaid sellel on ka oma maitse – õuna maitse. Ja meie järjekordne projektipäev oli pühendatud just sellele puuviljale.
Ehkki projektipäeva fookuses oli rühmatöö, kuid klassiti ja õppeaineti ülesanded olid erinevad. Ja just see aitas meie õpilastel näha selle puuvilja kogu mitmekesisust ja paljastada selle saladused.
Nad tegid õuna kohta ristsõnu; valmistasid õuna kangast ja paberist, värvisid; koostasid õunast  põnevad mängud “Hoiukarp” ja “Ma usun - ma ei usu”; jagasid maitsvaid õunaretsepte; uurisid selle ülesehitust ja kasulikkust inglise keeles; reisisid temaga keskaega; uurisid ja võrdlesid erinevatelt eesti tootjatelt õunamahla hindu, arvutasid kalorisisaldust, ühe või teise tootja müügitulu.
Üldiselt teavad meie kaasaegsed lapsed nüüd, et Apple pole mitte ainult arvutibränd, vaid ka tervislik, maitsev, mitteavanev vili, mis kuulub roosilaadsesse perekonda roosiõieliste sugukonda.

 

Politsei koolis!

Reedel, 4. novembril ilmus koolilävel Narva politseijaoskonna täies vormis naistest politseipatrull, mis tekitas õpilaste seas segaduse. Põnevus osutus asjatuks. Ei, nende tuleku põhjuseks ei olnud õigusrikkujate vastutusele kutsumine. Nad olid kutsutud külla meie esimesse klassi!
Naispolitseinikud õpetasid lastele liiklusohutusreegleid erinevates olukordades: milliseid liiklusreegleid tuleks järgida; liiklusmärgid, mida kõik peaksid teadma; miks valgusfoori on vaja ja kuidas sellest aru saada; telefoninumber 112 - millal ja kuidas seda kasutada; avaliku korra eeskirjad ja politseikohustused.
Kõige rohkem meeldis naispolitseinike varustus: käerauad, kaegas, elektrišokk. Õpilased näitasid kujutlusvõimet ja kohe ilmus lugu sellest, kuidas nad kurjategija kätte said.
Suhtlemine politseiga polnud sugugi hirmutav, vaid huvitav ja kasulik.