September

Uudised


21. - 25.septembril  osalesime üle-eestilises spordinädalas. Tundides räägiti tervislikust eluviisist, spordist, spordivõistlustest, saavutustest, võitudest, auhindadest ja püstitatud rekorditest. 

23. september kuulutati spordipäevaks. Kogu koolipere  läks spordiretke starti. Klasside kogunemine ja spordipäeva pidulik avamine toimus Äkkekülas. Õhus kõlasid iga klassi spordipäeva motod ja oli tunda ka sportlikku meeleolu. Gümnaasiumi direktor Tatjana Babanskaja tervitas spordimatkal osalejaid ning iga osaleja sai kingituseks väikese seljakoti spordinädala logoga. 1.- 4-klassi õpilased pidi läbima oma distantsi Äkkeküla terviserajal. 5.-12- klasside õpilasi ootas ees 7 kilomeetri pikkune marsruut, mis sai alguse ka Äkkekülast ja lõppes Joaorus. Suvine ja päikeseline ilm soodustas põnevat spordipäeva toimumist. Kõigil tervisesportlastel avanes võimalus koguda tervist ja jõudu värskes õhus.   

25. septembril kuulutati välja spordipäeva-teemalise fotokonkursi tulemused. Kõik esikoha saajad  said auhinnaks kaelasalli spordinädala logoga, kingitustest ei jäänud ilma ka 2. ja 3. koha saajad.  

1.  - 3.klassid: esikoht  – 2. - 3.klass (klassijuhataja M.Ruban), 2.koht - 1.klass (klassijuhataja I.Mistsenko).4. - 6.klassid: esikoht – 4.klass (klassijuhataja S.Kostitsõna), 2.koht - 5.klass (klassijuhataja T.Golikova), 3.koht - 6.klass  (klassijuhataja I.Zabegaeva).
7. - 9.klassid: esikoht – 9.klass (klassijuhataja O.Marõganova ja Dajana Van), 2.koht - 7.klass (klassijuhataja V.Vassiljeva), 3.koht - 8.klass (klassijuhataja J.Korsak).
Gümnaasiumiastmes oli üksainuke koht -  esimene (klassijuhataja I.Bahramova)16. и 17.septembril toimusid gümnaasiumis lastevanemate koosolekud. Lastevanemate üldkoosolek algas direktori Tatjana Babanskaja esinemisega, kes tutvustas vanematele 2019. - 2020.õa õppe- ja kasvatustegevuse tulemused, alanud 2020 - 2021.õa eesmärgid ja prioriteedid. Vanemad said ülevaate gümnaasiumi uuest arengukavast, uuendatud õppekavadest ja kooli kodukorrast. Erilist tähelepanu oli pööratud õppekorraldusele pandeemia tingimustes ja vajadusele rangelt järgida koroonaviiruse tõkestamise meetmeid.17. septembril kõik gümnaasiumi töötajad osalesid tuleohutusalasel koolitusel. Koolituse teoreetiline osa vaheldus praktiliste harjutustega. Korrati ja kinnistati töötajate teadmisi käitumisel tulekahju korral ning teadvustati iga koolis oleva töötaja vastutust ja tegutsemisviisi evakueerimise korral.1. septembril toimus õppeaasta alguse pidulik üritus: palvetalitus ja koolihoone õnnistus, pidulik aktus aulas 1.klassi  õpilaste ja vilistlaste jaoks, klassijuhatajatunnid ja koolivaheajast jutuajamised teetassi kõrval ning vestlus gümnaasiumi pihiisa Korniliga.

Video «1. September»