Uudised

TERE TULEMAST!


Minister Liina Kersna tervitus vabariigi aastapäeva eel

UUS RUBRIIK: Saage tuttavaks! Meie õpetajad!

Video meie gümnaasiumist

Koolielu kajastused meediasNarva Õigeusu gümnaasiumis algab vastuvõtt 1. klassi 2021. – 2022. õppeaastaks.

Narva Õigeusu Gümnaasium on vene õppekeelega kool. Õppetöö toimub vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumi õppekavale, erilist tähelepanu pööratakse eesti ja inglise keele õpetamisele.Kooli õppekava sisaldab õigeusu komponenti, mis aitab kaasa õpilaste vaimsele kasvatusele. Meie kooli eeliseks on väike õpilaste arv klassis (kuni 12 inimest), mis võimaldab individuaalset lähenemist ja aitab luua sõbraliku perekondliku õhkkonna.

kostitsyna_var.png1. klassi klassiõpetaja – Svetlana Kostitsõna.
Kogenud õpetaja, Tartu Ülikooli vilistlane.  
Kasutab tundides lõimitud õpet, oskab põimida traditsioonilisi ja innovaatilisi õpetamismeetodeid, kaasaegsed digivahendid on õppeprotsessi lahutamatu osa. Oskab toetada ja juhendada andekate õpilaste tööd.


1. KLASSI AVALDUSTE VASTUVÕTT algab 15. veebruarist (aadressil: Grafovi tn 4) tööpäeviti (esmaspäev – reede), kella 9.00 – 16.00 kooli kantseleis (kab 302) või digitaalselt e-mailil direktor@narvaog.eu
Kooli vastuvõtmiseks 1. klassi esitab vanem (või lapse seaduslik esindaja) järgmised dokumendid:

  • taotlus; taotlust saab täita kooli kantseleis kohapeal või alla laadida vorm kooli veebilehelt taotlus 1. klassi vastuvõtmiseks;
  • digitaalselt allakirjastatud taotlust võib saata e – mailile direktor@narvaog.eu
  • sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
  • vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
  • ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist;
  • koolivalmiduskaart;
  • 1 foto 3x4.
Lisainfo telefonil  +372 5646 4517 või kooli veebilehel www.narvaog.eu/ru/NARVA ÕIGEUSU GÜMNAASIUM TEATAB ÕPILASTE VÕTMISEST  10. KLASSI AASTAKS 2021-2022 JA TEISTESSE KLAASIDESSE VABALE ÕPPEKOHALE.

Taotlusi võetakse vastu aadressil: Grafovi tn 4 tööpäeviti (esmaspäevast reedeni), kell 9.00-15.00 gümnaasiumi kantseleis (ruum 302) või digitaalselt e-mailil direktor@narvaog.eu. Sisseastuja peab esitama isikut tõendava dokumendi.

TAOTLUSTE VASTUVÕTMINE 10. KLASSI toimub põhikooli lõputunnistuse alusel.

Õppetöö gümnaasiumiastmes on korraldatud riikliku õppekava järgi. Pakutavad valikained – projektijuhtimise alused, psühholoogia alused, karjääri planeerimine, riigikaitse, effektiivne õppimine - aitavad õpilastel olla tööturul konkurentsivõimelised, toime tulla kiiresti muutuvas maailmas ja teha teadlikke valikuid. Kooli õppekava sisaldab õigeusu komponenti, mis aitab kaasa vaimsete ja moraalsete väärtuste kujunemisele. Klassi väike õpilaste arv (kuni 12 inimest) võimaldab individuaalset lähenemist. Pädevad ja sõbralikud õpetajad toetavad iga õpilase arengut ja aitavad välja tuua õpilaste eripära.
Lisainfo: Irina.Bahramova@narvaog.eu või telefonil 5646 4517.


UUDISED

Uudiste arhiiv:

  - Jaanuar 2021
  -
Jaanuar - September 2020 a.
  -
Jaanuar - September 2019 a.


VEEBRUAR 2021

 

24. veebruar

Iseseisvuspäev. Eesti Vabariigi aastapäev

 

Kui sinu sõber on sinuga koos …!

Seda päeva, 14.veebruarit ootavad erilise meeleoluga kõik koolilapsed. Põnevusega oodatakse postiljoni, kes toimetab sõbrapäeva kaardikesi. Ja kui kirjas loetakse "Isegi kõige ilusamates ja tundlikumates raamatutes ei ole kirjeldatud sellist kristallilist ja siirast armastust, mida ma teie vastu tunnen!”, siis päev õnnestus ja süda hõiskab rõõmust ...
Õigeusu gümnaasiumis valitses selline pidulik, “sõbralik” meeleolu tänu õpilasesindusele, kes pakkus tähistada sõbrapäeva reedel, 12.veebruaril. Õpilasesinduse liikmed koostasid ka ürituse kava: sõpruse teemaliste multifilmide vaatamine ja arutamine, muusika kuulamine, puhkealadel pildistamine, meister-klass algkooli õpilastele.
Kõik klassid armastuse ja leidlikkusega kaunistasid oma klassi uksed isetehtud südametega.


Olla või mitte olla - see on küsimus …
Või kuidas kolm Narva Õigeusu Gümnaasiumist “vaprat rüütlit” kaitsid üle-eestilise väitluskonkursi au venekeelsel turniiril.
12. veebruaril toimus keskkoolide Eesti meistrivõistluste teine ​​etapp, kus igal aastal osalevad väitlushuvilisi erinevatest Eesti koolidest.  Seekord võistlused toimusid E-keskkonnas ZOOM, mis veidi häirib tavapärast ja üsna emotsionaalset arutelu kulgu! Ja teema asjakohasus: "Raskustes ettevõtte päästmise eest peaks riik alati saama ettevõttes osaluse" - tekitas kahtlemata nii huvi teema vastu kui ka intellektuaalseid vaidlusi ja palju hüpoteetilisi stsenaariume Eesti majanduse päästmiseks!
Debattides osales 20 eestikeelset võistkonda ja kahjuks vaid üks venekeelne algajate meeskond Narva Õigeusu Gümnaasiumist võttis  väljakutse vastu ja mängis väärikalt ... kohtunike tiimiga! Sellest võitsid kõik! Meie hiilgavad gümnasistid: Roman Golovko, Jevgeni Kreuvald, Filipp Gavrilov - näitasid ilusat mängu, materjali struktureeritud esitlust, meediakirjaoskust, pädevust teabe leidmisel. Tänu nende vapustavale mängule oli tulemus suurepärane: ELAGU VENEKEELSED VÄITLUSED !!!
Kuulsa psühholoogi D. Carnegie sõnad: "Rääkimisoskus on kõige lühem tee kuulsusele ..." - annavad meie noormeestele suurepärase stardipaugu.

Rantšo? Riisiistandused? Teraviljakasvatus? - Jah!

Kas olete kunagi rantšos käinud? Või riisiistanduses? Või äkki viljafarmis? Näeme ette eitavat vastust, aga meie gümnaasiumi õpilastel oli selline võimalus: mõne tunniga ära käia nii meie Saaremaal kui ka USA-s, Austraalias ja isegi Balil!
Ja see pole mingi väljamõeldis, vaid hoopis projekt - tunnivorm, kui gümnasistid täites järjestikku ülesandeid loovad lõpuks nn loova „toote”. Muidugi nõuab selline õppetöö korraldamine hoolikat ettevalmistust ja mis kõige tähtsam – õigete ja selgete eesmärkide püstitamist, et tunnid ei muutuks igavaks rutiiniks. Kõigepealt uurisid õpilased teoreetilist materjali teemal "Maailma põllumajandus", seejärel jaotusid rühmadeks ja pärast loosimist said nendest erinevate tööstusharude "eksperdid“: kauges Austraalias rantšos lammaste kasvatamisel või Ameerika farmis teravilja kasvatamisel ja keegi sai riisikasvatajaks ja mitte kusagil, vaid Balil või ökofarmi omanikuks, kus tegeletakse kosmeetikatoodetes kasutatavate ravimtaimede kasvatamisega. Lõpp-produkt oli erinev: video-esitlused, oma ettevõtte kodelehekülg või videoklipp! Gümnasistide kujutlusvõime aitas disainida ka riietust: kauboi mütsid ja farmeri tööriided. On hämmastav, kuidas ilmnesid õpilaste võimed, kui peaaegu kõik panustasid rühmatöösse ja näitasid võimet meeskonnas koostööd teha. Projektõppes on oluline enesehindamine ja töö vastastikune hindamine, millega projektide kaitsmine lõppeski. Projektide kaitmisel olid gümnaasiumi direktor Tatjana Babanskaja ja inglise keele õpetaja Victoria Vassiljeva. Eriline tänu geograafia õpetajale Tatjana Terebilovale loominguliste õppevormide aktiivse kasutamise ja õpimotivatsiooni hoidmise eest!Hüvastijätt aabitsaga

Traditsioonilise peo "Hüvastijätt aabitsaga" puhul Narva Õigeusu Gümnaasiumi aula on muutunud aabitsa kaanteks. Seintel on suured värvilised tähed ja akendel on mõistatused ja vanasõnad raamatutest. Peo peamiseks osalejaks on muidugi 1. klassi õpilased, kes näitasid oma osavust lugemises ja mõistatuste äraarvamises, tundsid pikemalt mõtlemata ära raamatutegelasi. Ühesõnaga veensid 1.klassi õpilased kohalviibijaid, et tähestik on hästi peas ja ees on lugemisoskuse lihvimine.
Pidu külalisteta ei ole päris pidu. Ja külalised tulidki: koolikaaslased, direktor, õppealajuhatajad ... ja isegi proua Aabits ootamatu külalise Baba Yaga seltsis. Muidugi on kahju, et vanematel ei olnud seekord võimalust oma lapsi näha, kuid lastel kindlasti muljeid mida jagada.
Pidu kingitusteta ei ole päris pidu. Naljakaid kingitusi pakkus muinasjututegelane - nii lapsed kui ka täiskasvanud naersid südamest. Pidu lõppes rõõmsate koolilauludega lugemisaabitsast ja headuse aabitsast ...

Hüvasti jättes tänasid külalised 1.klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Innat sooja õhkkonna eest ning soovisid edu.
UUS RUBRIIK: Saage tuttavaks! Meie õpetajad!
Lahe tulevase 1. klassi  klassiõpetaja- Svetlana Kostitsõna

Üsna varsti lähevad 4.klassi õpilased lahku oma klassijuhatajast Svetlana Kostitsõnast, kuid eelmisel nädalal olid nad kõik jälle tunnid ja teemad omavahel läbi põimunud. Loomade maailma mitmekesisus on ühendanud loodusõpetuse, matemaatika ja vene keele. Õpilased jagasid elusorganisme rühmadesse, koostasid osadeks lõigatud tektidest lihtsad ja ka keerukad laused, mis sisaldasid huvitavaid fakte loomade kohta, lahendasid matemaatikaülesandeid loomade massi ja nende igapäevase toidu massi arvutamiseks, püüdes proovile panna oma oletusi nende apluse kohta. Õpilased said töötada nii üksi kui ka paarides ja rühmades. Tundide lõpus valisid õpilased kõige põnevama ülesande, kõige huvitavama fakti ja hämmastavama avastuse. Kõige põnevam oli interaktiivne ülesanne. Kõige huvitavam oli fakt elevantide kohta, kes imevad rahunemiseks oma londi otsa. Kõige rohkem üllatas pisike koolibri,  kes sööb kaks korda rohkem toitu kui tema kehakaal.

21.02.2021