Uudised

TERE TULEMAST!


 

UUS RUBRIIK: Saage tuttavaks! Meie õpetajad!

Video meie gümnaasiumist

Koolielu kajastused meedias
UUDISED

Uudiste arhiiv:
  -
Aprill 2023
  - Märts 2023
  -
Veebruar 2023
  -
Jaanuar 2023
  -
Jaanuar - September 2022 a.
  -
Jaanuar - September 2021 a.
  -
Jaanuar - September 2020 a.
  -
Jaanuar - September 2019 a.


NARVA ÕIGEUSU GÜMNAASIUMIS ALGAB VASTUVÕTT 1. KLASSI 2023. – 2024. ÕPPEAASTAKS


Erakoliseaduse §15 alusel Narva Õigeusu Gümnaasiumis 1.-9. kl õppekeel on vene keel,
10.- 12. kl. osa aineid õpetatakse eesti keeles. Õppetöö toimub vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumi õppekavale, erilist tähelepanu pööratakse eesti ja inglise keele õpetamisele. Kooli õppekava sisaldab õigeusu komponenti, mis aitab kaasa õpilaste vaimsele kasvatusele. Meie kooli eeliseks on väike õpilaste arv klassis (kuni 12 inimest), mis võimaldab individuaalset lähenemist ja aitab luua sõbraliku perekondliku õhkkonna.

1.KLASSI AVALDUSTE VASTUVÕTT algab 15.märtsist (aadressil: Grafovi/Madise tn 4) tööpäeviti (esmaspäev – reede), kella 9.00 – 15.00 kooli kantseleis (kab 302) või digitaalselt e-postil direktor@narvaog.eu

Kooli vastuvõtmiseks 1.klassi esitab vanem (või lapse seaduslik esindaja) järgmised dokumendid:

  • taotlus; taotlust saab täita kooli kantseleis kohapeal või alla laadida vorm kooli veebilehelt taotlus 1.klassi vastuvõtmiseks;
  • sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
  • vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
  • ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist;
  • koolivalmiduskaart;
  • 1 foto 3x4.

Dokumente on võimalik esitada digitaalselt. Sel juhul saab digitaalselt allkirjastatud dokumendid saata aadressile direktor@narvaog.eu

Lisainfo telefonil  +372 5646 4517 või kooli veebilehel www.narvaog.eu/ru/

 

NARVA ÕIGEUSU GÜMNAASIUM KUULUTAB VÄLJA 10., 11., 12. KLASSI ÕPILASTE VASTUVÕTU 2023.-2024. ÕPPEAASTAKS


Taotlusi võetakse vastu alates 3.maist aadressil: Grafovi/Madise tn 4 tööpäeviti (esmaspäevast reedeni), kell 9.00-15.00 gümnaasiumi kantseleis (ruum 302) või digitaalselt e-postil direktor@narvaog.eu . Sisseastuja peab esitama isikut tõendava dokumendi.  

TAOTLUSTE VASTUVÕTMINE 10. KLASSI toimub põhikooli lõputunnistuse alusel.

Õppetöö gümnaasiumiastmes on korraldatud riikliku õppekava järgi. Pakutavad valikained – projektijuhtimise alused, õigeusu alused, psühholoogia alused, digitaalne ettevõtlus, karjääri planeerimine, riigikaitse, edukas ja tõhus õppimine - aitavad õpilastel olla tööturul konkurentsivõimelised, toime tulla kiiresti muutuvas maailmas ja teha teadlikke valikuid. Klassi väike õpilaste arv (kuni 12 inimest) võimaldab täielikult omandada sügavaid teadmisi ja mitmekülgseid oskusi. Pädevad ja sõbralikud õpetajad toetavad iga õpilase arengut ja aitavad välja tuua õpilaste eripära: https://www.narvaog.eu/text/opetajad-109/
Kool toetab gümnaasiumiõpilasi (10.-12. klass) igakuise stipendiumiga:
suurepärase õppimise eest 50 eurot kuus, hea eest 25 eurot.

Lisainfo: direktor@narvaog.eu või telefonil 5646 4517.

MAI

Tuleme koos keskaega!          Julia Kostareva muljetest

Väsinud, kuid rahulolevad, uute muljetega tulid Narva Õigeusu gümnaasiumi õpilased tagasi koju Rakvere keskaegse lossi ekskursioonilt!
See oli suurejooneline üritus oma atmosfääri, üldise meeleolu ja elava huvi silmis, kes sukeldusid taaselustatud ajaloo lehekülgedele.
Kõik olid huvitatud absoluutselt kõigest! Saime palju teada keskaja rahva traditsioonidest, argi- ja militaarelust, aga ka tõtt 13.-15. sajandi kohaliku elu kohta ilma kaunistuste ja filmiliku läiketa. On, mille üle mõelda ja järeldusi teha!
Ekskursioon kujunes meeleolukaks ja lihtsaks, suuresti tänu meie grupi soojale vastuvõtule muuseumitöötajate poolt ja loomulikult tänu suurepärasele huumorimeelega giidile!
Suur südamlik tänu kõigile, kes sellise hariva reisi korraldamisel osalesid: kooli juhtkond, lapsevanemad, lastevanemate klubi "Küünlapäev", Rakvere linnusemuuseumi töötajad ja loomulikult osalejad ise meeldivalt koos veedetud aja eest!Lugemismaraton
„Inspiratsiooni“

25. mail, slaavi kirjanduse päeval, toimus meie gümnaasiumis üritus, millest võtsid osa Narva linna koolide 10.-11. õpilased.
Tore, et koolil on väga vajalik traditsioon – Lugemismaraton.
See pole lihtsalt üritus, see on võimalus nautida vene kirjandust: proosat, vaimulikke tekste ja luulet.
Nägime kunstilisust, emotsioone ja tõelist armastust sõna vastu.

 

Kas on lihtne olla uurija?

Sellele küsimusele vastasid 12. mail 11. klassi õpilased oma uurimistööde kaitsmisel.
Uurimistööde teemad osutusid kõigile aktuaalseteks ja kasulikeks: „Huvitegevus kui eduka isiksuse kujunemise üks kriteerium“, „Narva Õigeusu gümnaasiumi õpilaste laiskuse põhjused“, „Kasutamine “noorte” slängist gümnaasiumi õpilastel”, “Meie gümnaasiumi õpilaste füüsilise vormi tase”, “Lapsepõlve teema 19. sajandi kirjanduses”.
Mõned uurimistööd on näidanud, et vaja on edasist arutelu.
Komisjon kuulas esinejaid huviga.
Teadustööde kaitsmise kogemus on kasulik panus õpilaste oskuste arendamisse.

 

 

12.02.2023