Uudised

TERE TULEMAST!


UUDISED

Gümnaasiumi direktori Tatjana Babanskaja intervjuu ajalehele "Viru prospekt+Narvskaja gazeta": https://prospekt.ee/narva_linn/16219-narvskaja-pravoslavnaja-gimnazija-delaet-stavku-na-russkij-jazyk-i-ujutnuju-domashnjuju-atmosferu.html


Koroonaviiruse leviku tõkestamise meetmed Narva Õigeusu Gümnaasiumis

Juhindudes Eesti Vabariigi Valitsuse, Haridus ja Teadusministeeriumi ja Narva Linnavalitsuse soovitustest Narva Õigeusu Gümnaasiumis kehtivad järgmised koroonaviiruse leviku tõkestamise reeglid.

Kaitsta meid ja meie lähedasi aitab järgmistest reeglitest kinnipidamine:

 1. Kooli sisenedes kõik õpilased ja koolipersonal peab desinfitseerima käed.
 2. Õpilastel on tungivalt soovituslik kasutada oma isiklikke desinfitseerimisvahendeid.
 3. Õpilastel tuleb hoida võimalusel distantsi teiste klasside õpilastest ja hajuda riidehoius, koridorides ja sööklas.
 4. Õpilased õpivad oma koduklassides, tuleb vältida kontakte teiste klasside õpilastega vahetunni ajal.
 5. Söögivahetunnis tuleb võimalusel hoida distantsi ning vältida õpilaste kogunemist joogiveekannude juurde.
 6. Kogu õppepäeva kestel tuleb järgida head käte- ja hingamisteede hügieeni: köhimisel ja aevastamisel katta suu ja nina, regulaarne kätepesu seebiga ja desinfitseerimine (kohustuslik pärast WC kasutamist ja enne sööki). 
 7. Ühiskasutatavate sh ka õpperuumide regulaarne tuulutamine, koristamine ning kontaktpindade märgpuhastus ja desinfitseerimine.
 8. Haigustunnuste korral (köha, nohu ja palavik) õpilasel tuleb püsida kodus ja pöörduda perearsti poole, vajadusel teha COVID testi.
 9. Kui õpilasel ilmnevad haigussümptomid õppepäeva vältel, siis tal tuleb viivitamata teavitada sellest õpetajat või pöörduda medõe poole. Haigestunu isoleeritakse teistest, kasutades selleks sobivat ruumi ja koolijuhtkond informeerib tema vanemaid õpilase haigestumisest.
 10. Kui õpilane või kooli töötaja oli lähikontaktis koroonaviirusega nakatunuga, siis tal tuleb püsida kodus ja jääda 14 päevaks eneseisolatsiooni.
 11. Õpilase vanemal või seaduslikul esindajal tuleb teavitada koolijuhtkonda kohe, kui haigestunu õpilase puhul leiab COVID-19 diagnoos kinnitust. Direktor teavitab haigestumise tuvastamisest selle klassi liikmeid ja nende vanemaid, ka klassis töötanud õpetajaid, et tõkestada koroonaviiruse levikut ja võtta kasutusele vajalikud meetmed (koolihoone desinfektsioon, klassi üleminek distantsõppele, ajutine keeld üritustes osalemisele) 
 12. Koolis kõrvalisikute viibimine on keelatud, sh ka õpilaste vanemad, v.a klassijuhatajaga või kooli juhtkonnaga eelneval kokkuleppel. Vajadusel kõik kooli külastajad registreeritakse külastuspäevikus. Suhtlemine kooli ja kodu vahel toimub online - režiimis. Õpetajate ja kooli juhtkonna meilid on kättesaadavad gümnaasiumi kodulehel. 

Tungivalt soovitame kooli külastavatel vanematel kanda näomaski.

 1. Vanemate kohustuseks on vajadusel koostöös kooliga tagada õpilase osalemise distantsõppes (arvuti ja internetiühenduse olemasolu).
 2. Kui õpilane, kooli töötaja või keegi nende leibkonnast on viimase 14 päeva jooksul viibinud kõrge nakkusriskiga välisriigis, siis tuleb neil jääda 14 päevaks eneseisolatsiooni.

Terviseamet on välja töötanud mitmed võimalikud stsenaariumid. Fookuses on haiguse tuvastamine ja koroonaviiruse leviku tõkestamine, seejuures püütakse vältida haridusasutuste täielikku sulgemist. Õppeasutused peavad olema valmis õppekorralduse muutmiseks, kui nakkusrisk kasvab. Otsus õppeasutuse sulgemise kohta võetakse vastu esmalt  konkreetsete hoonete, haridusasutuste või regioonide suhtes.  

Narva Õigeusu Gümnaasiumi juhtkond


Uudiste arhiiv:

  - Juuni 2020
  - Aprill 2020
  - Märts 2020
  - Veebruar 2020
  - Jaanuar 2020
  -
Jaanuar - September 2019 a.


06.09.2020