Uudised

TERE TULEMAST!


UUS RUBRIIK: Saage tuttavaks! Meie õpetajad!

Video meie gümnaasiumist

Koolielu kajastused meediasNarva Õigeusu gümnaasiumis algab vastuvõtt 1. klassi 2021. – 2022. õppeaastaks.

Narva Õigeusu Gümnaasium on vene õppekeelega kool. Õppetöö toimub vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumi õppekavale, erilist tähelepanu pööratakse eesti ja inglise keele õpetamisele.Kooli õppekava sisaldab õigeusu komponenti, mis aitab kaasa õpilaste vaimsele kasvatusele. Meie kooli eeliseks on väike õpilaste arv klassis (kuni 12 inimest), mis võimaldab individuaalset lähenemist ja aitab luua sõbraliku perekondliku õhkkonna.

kostitsyna_var.png1. klassi klassiõpetaja – Svetlana Kostitsõna.
Kogenud õpetaja, Tartu Ülikooli vilistlane.  
Kasutab tundides lõimitud õpet, oskab põimida traditsioonilisi ja innovaatilisi õpetamismeetodeid, kaasaegsed digivahendid on õppeprotsessi lahutamatu osa. Oskab toetada ja juhendada andekate õpilaste tööd.


1. KLASSI AVALDUSTE VASTUVÕTT algab 15. veebruarist (aadressil: Grafovi tn 4) tööpäeviti (esmaspäev – reede), kella 9.00 – 16.00 kooli kantseleis (kab 302) või digitaalselt e-mailil direktor@narvaog.eu
Kooli vastuvõtmiseks 1. klassi esitab vanem (või lapse seaduslik esindaja) järgmised dokumendid:

  • taotlus; taotlust saab täita kooli kantseleis kohapeal või alla laadida vorm kooli veebilehelt taotlus 1. klassi vastuvõtmiseks;
  • digitaalselt allakirjastatud taotlust võib saata e – mailile direktor@narvaog.eu
  • sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
  • vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
  • ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist;
  • koolivalmiduskaart;
  • 1 foto 3x4.
Lisainfo telefonil  +372 5646 4517 või kooli veebilehel www.narvaog.eu/ru/NARVA ÕIGEUSU GÜMNAASIUM TEATAB ÕPILASTE VÕTMISEST  10. KLASSI AASTAKS 2021-2022 JA TEISTESSE KLAASIDESSE VABALE ÕPPEKOHALE.

Taotlusi võetakse vastu aadressil: Grafovi tn 4 tööpäeviti (esmaspäevast reedeni), kell 9.00-15.00 gümnaasiumi kantseleis (ruum 302) või digitaalselt e-mailil direktor@narvaog.eu. Sisseastuja peab esitama isikut tõendava dokumendi.

TAOTLUSTE VASTUVÕTMINE 10. KLASSI toimub põhikooli lõputunnistuse alusel.

Õppetöö gümnaasiumiastmes on korraldatud riikliku õppekava järgi. Pakutavad valikained – projektijuhtimise alused, psühholoogia alused, karjääri planeerimine, riigikaitse, effektiivne õppimine - aitavad õpilastel olla tööturul konkurentsivõimelised, toime tulla kiiresti muutuvas maailmas ja teha teadlikke valikuid. Kooli õppekava sisaldab õigeusu komponenti, mis aitab kaasa vaimsete ja moraalsete väärtuste kujunemisele. Klassi väike õpilaste arv (kuni 12 inimest) võimaldab individuaalset lähenemist. Pädevad ja sõbralikud õpetajad toetavad iga õpilase arengut ja aitavad välja tuua õpilaste eripära.
Lisainfo: Irina.Bahramova@narvaog.eu või telefonil 5646 4517.


UUDISED

Uudiste arhiiv:

  - Mai 2021
  -
Aprill 2021
  -
Märts 2021
  -
Veebruar 2021
  - Jaanuar 2021
  -
Jaanuar - September 2020 a.
  -
Jaanuar - September 2019 a.

 

JUUNI 2021

picture1_var.pngÕnnitleme Serafima Kilinat!

Meie gümnaasiumi vilistlane Serafima Kilina saab õnnesoove nii kooliperelt, sõpradelt ja pereliikmetelt kui ka Narva linnapealt Katri Raigilt. Serafima lõpetab gümnaasiumi hõbemedaliga. Ainult kahes õppeaines tal on aastahinded “neli”, kõik ülejäänud on “väga hea”!
Serafima on vastutustundlik, tõsine, tugeva iseloomu ja liidri omadustega neiu. Õpilasesinduse esimehena tal on õnnestunud luua meeskonnatunde ja korraldada palju üritusi. Mainimist väärib tema osalemine mitmes projektis sh integratsiooniprojektide kirjutamine ja elluviimine. Klassikaaslased hindavad kõrgelt tema ausust ning

  

Juuni - tunnid õue!

Esimesed soojad juunipäevad viisid peaaegu kogu õppeprotsessi õue. Gümnasistid ei jäänud algklasside õpilastest maha.
Narva Noortekeskus tervitas meid nagu alati väga sõbralikult. Meile räägiti sellest, missugused võimalused on loodud noorte jaoks nende loova potentsiaali ja liidri omaduste arendamiseks. Ja ülesanded meeskonnatunde loomiseks ja tugevdamiseks täitsime lihtsalt hurraa peale
Suveolümpiamängude eel oli meil ka spordipäev. Seekord valiti spordikohaks Narva promenaadil olevad trenažöörid. Kuid soojendus algas ajurünnakuga: õpilastel tuli meenutada kuulsaid sportlasi, laule ja filme spordi teemal ning muidugi olümpiamängude ajalugu. Sellele järgnes rida üheminutilisi spordiharjutusi ja lühike kiirmarss.
Kes oleks võinud arvata, et keemiatund võib toimuda ka õues. Programm “Liikuma kutsuv kool” andis idee kasutada purgikaasi ka keemiateemalises mängus.

Minu sõbrad, meie liit on imeline!

Sellest on juba saanud traditsioon! A.Puškini sünnipäeval meie gümnaasiumi õpilased avaldavad austust suurluuletajale: nad loevad tema luuletusi, asetavad lilli luuletaja monumendi juurde. Sel õppeaastal 8. klassi õpilased koos oma õpetajaga N.Leontjevaga viisid läbi luuletaja loomingule pühendatud õppetunni, järgides tema sõnad: "Sõbrad! Meie liit on imeline! "


Lastekaitsepäev

Teisipäeval, esimesel juunil noortekeskus õnnitles 1. – 3.klasside õpilasi lastekaitsepäeva puhul. Meie õpilased lusti ja rõõmuga võtsid osa mängudest ja Flash mobist.
Noortekeskus kinkis õpilastele maistused ja õhupallid, aga gümnaasium sai tänukirja koostöö eest. Täname Noortekeskust rõõmuvalmistava ürituse eest ja ka algkooli õpilasi aktiivsuse eest. 


07.06.2021