Uudised

Uudised

VASTUVÕTT 1. KLASSI ÕPPEAASTAKS 2020/2021

Narva Õigeusu Gümnaasium alustab õpilaste vastuvõttu 1. klassi 2020./2021. õppeaastaks.
Dokumente võetakse vastu  kooli administratsiooni kabinetis tööpäeviti kella 9.00 – 16.00
 (I. Grafovi tn 4, Narva, kab. 302) alates 15.veebruarist k.a.

Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem (seaduslik esindaja)  alljärgnevad dokumendid:

  • lapsevanema või seadusliku esindaja vormikohane taotlus, taotluse vorm on kättesaadav kooli kodulehelt: TAOTLUS või kooli õppejuhilt kohapeal;
  • Taotlust on võimalik saata ka digiallkirjastatuna e-postile: direktor@narvaohk.eu.
  • lapsevanema isikut tõendav dokument (originaal ja koopia);
  • lapse sünnitunnistus (originaal ja koopia);
  • perearsti poolt väljastatud õpilase tervisekaart;
  • koolieelse lasteasutuse poolt väljastatud koolivalmiduskaart;
  • 1 lapse foto 3x4 õpilaspiletile;

NB! Kõik koopiad õpilase ja lapsevanema originaaldokumentidest kinnitab kooli direktor või õppejuht .

Lisainfo telefonil  56464517.


NARVA ÕIGEUSU HUMANITAARKOOL ALUSTAB ÕPILASTE VASTUVÕTTU KÜMNENDASSE KLASSI 2020.-2021. ÕPPEAASTAKS.

Narva Õigeusu Gümnaasium alustab õpilaste vastuvõttu 10. klassi 2020/2021. õppeaastaks. Avalduste vastuvõtt toimub pärast matemaatika ja funktsionaalse lugemise testi sooritamist. Test toimub 28.aprillil kella 15.30 kuni 17.00 aadressil Grafovi tn 4, Narva. Kaasa palume võtta isikut tunnistav dokument.

Testimisele saab registreeruda meiliaadressil Irina.Bahramova@narvaohk.eu kuni 27. aprillini 2020.

Narva Õigeusu Gümnaasiumis pakub õppetöö 1. kuni 12. klassini. Kooli õppekeeleks on vene keel, kus õpitakse lisaks ka eesti ja inglise keelt.
Kooli õppekava sisaldab usuõpetuse aluseid (õigeusk), mis aitab kaasa õpilaste kõlbelisele kasvatusele.
Kooli eeliseks on väikese õpilaste arvuga klassid (kuni 15 õpilast), mis võimaldab igale õpilasele individuaalselt läheneda.

Lisainfo: telefonil  56464517 ja kooli kodulehelt.Gümnaasium viib läbi lisavastuvõttu vabadele kohtadele teistes klassides.

Lisainfo:  Nadezda.Ivanova@narvaog.eu; Irina.Bahramova@narvaog.eu või telefonil 5646 4517.


Jaanuar

Veebruar

Märts

Aprill


Õnnitleme!!!

Tunneme suurt uhkust meie õpilase Jelizaveta Gavrilova üle, kes on saavutanud 6.veebruaril toimunud Narva piirkonna vene keele ja kirjnduse konkursil 2.koha.
Konkursist võttis osa kokku 328 õpilast Tallinnast, Maardust, Loksalt, Tapalt, Kohtla-Järvelt, Narvast; Sillamäelt ja Elektrostalist (Venemaa)
5.kl – 93 õpilast
6.kl – 83 õpilast
7.kl – 80 õpilast
8.kl – 72 õpilast
Jelizaveta jõudis 7.kl õpilaste seast kümne parima hulka.
Suur tänu ka õpetajale Ljudmila Kovtunle õpilase ettevalmistuse eest!

Koolijuhtkond


Jaanuari jooksul koolis igasse klassi paigaldatakse projektorid, mis võimaldab luua pildirida ja kasutada seda tulemuslikult õppeprotsessis. Nüüd on olemas võimalus pakkuda õpilastele erinevaid ülesandeid ja esitlusi, vaadata slaide ja videot, õppefilme ja isegi keemia või füüsika katseid suurelt ekraanilt. Kahtlemata digitehnoloogiad mitmekesistavad õppeprotsessi, muudavad seda ilmekamaks ja huvitavamaks, avanevad uued võimalused nii õpetajatel kui ka õpilastel. „Gümnaasium tänab sponsorit, kes on aidanud soetada vajaliku tehnika“ – nendib gümnaasiumi direktor Tatjana Babanskaja.  
Teadmistepäeva tähistamine


Pühapäeval, 1.septembril, toimus Narva Õigeusu gümnaasiumis Teadmistepäev. Pidulikule kooli avaaktusele tulid külla ka multifilmi tegelased postiljon Petśkin ning tema ustav sõber Śarik. Petśkin ja Śarik kinkisid kõikidele uut kooliaasat alustavatele jutsidele suurepärase tuju ja palju emotsioone.
Peale avaaktust olid kõik õpilased, õpetajad ja lapsevanemad kutsutud Narva kindlusesse Koolirahu väljakuulutamise tseremooniale. Lisaks toredale kontserdile ja Haridus- ja teadusministri Mailis Repsi koolirahu väljakuulutamisele said kõik soovijad osaleda meisterklassides, süüa tasuta jäätist, suhelda riigiametite esindajatega jpm

Gümnaasium avaldab suurt tänu kõikidele õpetajatele, õpilastele ja lastevanematele, kes võtsid osa sellest toredast päevast, samuti tänab ka kooli avaaktuse korraldajaid: õppealajuhatajat N.Ivanovat, õpetajaid N.Bogdanova, M.Ruban, T.Nesterenko ning õpilasi A.Śamarinat ja R.Golovko.


Peale avaaktust olid kõik õpilased, õpetajad ja lapsevanemad kutsutud Narva kindlusesse Koolirahu väljakuulutamise tseremooniale. Lisaks toredale kontserdile ja Haridus- ja teadusministri Mailis Repsi koolirahu väljakuulutamisele said kõik soovijad osaleda meisterklassides, süüa tasuta jäätist, suhelda riigiametite esindajatega jpm

Gümnaasium avaldab suurt tänu kõikidele õpetajatele, õpilastele ja lastevanematele, kes võtsid osa sellest toredast päevast, samuti tänab ka kooli avaaktuse korraldajaid: õppealajuhatajat N.Ivanovat, õpetajaid N.Bogdanova, M.Ruban, T.Nesterenko ning õpilasi A.Śamarinat ja R.Golovko.

15.09.2019 Narva Issanda Ülestõusmise Katedraalis ja Narva Õigeusu gümnaasiumis toimus suur pidupäev „Novoletie“. Üritus oli korraldatud Narva ja Peipsiveere piiskopkonna sotsiaal- ja noorte osakonna ning Pühapäevakooli eestvedamisel.
Selle pidupäeva raames oli korraldatud joonistusvõistlus teemal „ Lillekimp lemmikõpetajale“. Meie gümnaasiumi õpilased võtsid joonistusvõistlusest aktiivselt osa ning saavutasid väga head tulemused:
1.-3. klassid:
1.koht - Jana Ussoltseva
2.koht – Karolina Śamarina
3.koht – Arina Jakonen

4.-5. klassid
1.koht – Darja Golovko
2.koht – Jaroslana Kolossova
3.koht – Aleksei Danilov

6.-7. klassid
1.koht – Marjana Mishina
2.koht – Elizaveta Gavrilova
3.koht – Arina Matvejeva

8.-9. klass
1.koht – Darja Smorodina
2.koht – Darja Kuznetsova

Nüüd võib õpilaste loominguga tutvuda gümnaasiumis. Tööde näitus on väljas 2.korruse koridoris 30.09 kuni 07.10. Õnnitleme kõiki heade tulemuste ja kõrgete auhindade puhul ! Täname kunstiõpetajat L. Pesterova-Sergejevat aktiivse õpilaste ettevalmistamis eest joonistusvõistluseks.


19. ja 20. septembril 2019.a korraldas Narva linna piiskopkond koostöös Vene Õigeusu kiriku religioonihariduse ja katehisatsiooni Sinodaalse osakonna  ning autonoomse mittetulundusühinguga „Põlvkond“ meie gümnaasiumis meistriklasse teemal: „ Joonistame muusikat“ ja kirikliku slaavi keele lahtiseid tunde.  Projekt „Аз Буки“ on väljatöötatud autonoomse mittetulundusühingu Haridus – ja kultuuri initsiatiivide keskuse „Põlvkond“ poolt ning projekt viiakse ellu grandi „Õigeusu initsiatiiv“ konkursi raames.

Meistriklassi „Joonistame muusikat“ autor Ljudmilla Kaurova on kõrgema kategooriaga pedagoog. Gümnaasiumi 1.-9. klassi õpilased tutvusid vene luuletaja A.Puśkini ja kunstniku Isaak Levitani loominguga ning suurepärase Leedu kunstniku ja helilooja Mikalojus Konstantinas Čiurlionis´e muusika saatel maalilsid paberile merd muinasjutust Kuldkalake ning kauneid Boldini maastikke Pushkini luuletusest „Sügis”. Meistriklassist „Joonistame muusikat“ võttis osa üle 100 õpilaseja õpetaja.

Lahtiseid tunde kiriklikus slaavi keeles viis läbi Moskva Riikliku pedagoogilise ülikooli kutseõppe pedagoogika- ja psühholoogia hariduse kateedri dotsent, filosoofiadoktor Svetlana Śestakova. Kirikliku slaavi keele tunnid põhinevad teaduslik-metoodilisel programmil, uuel lähenemisel ning õppemeetoditel. Tundidest võtsid osa lisaks gümnasistidele ka õpetajad.

Lõpetuseks said kõik mestriklassidest ja tundidest osavõtjad kingiks munkpreester Trifonilt (Umalatov) raamatud oma kodu miniraamatukogu  loomiseks.

Narva ja Peipsiveere piiskop Laatsarus tänas kohtumisel meistriklassi ja lahtiste tundide korraldajaid ning pidas läbirääkimisi uute koostööprojektide elluviimiseks Narva Õigeusu gümnaasiumis.

Reedel, 27. septembril tähistatakse Euroopa spordinädala raames ja Eesti Koolispordi Liidu eestvedamisel kõikjal Eestis üleeuroopalist koolispordipäeva. 23.09 kuni 27.09 toimusid ka  Narva Õigeusu gümnaasiumis  koolispordipäevad, mille eesmärgiks oli liikumisrõõmu jagamine koolinoorte hulgas ja inimeste kehalisele aktiivsusele tähelepanu pööramine."
24.septembril 1.-5. klassi õpilased võtsid osa spordivõistlusest „Lõbusad stardid“. Esimeses koha saavutas võistkond „Baklaźaanid“, teise koha meeskond „Orangutangid! Ja kolmanda koha „Punane täht“.  26.septembril 6.-12.klassi õpilased näitasid oma oskusi saalihokis. Osales 5 meeskonda. Võitlus oli põnev ja kompromissitu. Esimese koha (juba 3.-ndat aastat järjest) saavutas 9.klassi meeskond, 2.koha 10-12.kl ühendvõistkond ja 3.koha saavutas 7.-8.klassi võistkond. Võitjaid autasustati diplomite ja magusate auhindadega. Palju õnne võitjatele !
25.septembril toimus Narva Noortekeskuses meeskonnamäng „Öko-quest“, milles osalejateks olid 4-5. klasside õpilased.
Meie kooli esindas 4. klassi meeskond: Aleksei Matvejev, Jekaterina Kokśarova, Varvara Kornijenko, Darja Golovko, Vladislava Ivanova ning Artur Gribkov.

Iga meeskond sai marsruudilehe, millele olid kantud alad. Õpilastel tuli läbida 5 „jaama“, lahendades temaatilisi, praktilisi ja intellektuaalseid ülesandeid. Iga jaama lõpus andsid vabatahtlikud kaasa 1 puzletüki ning meeskonnal oli vaja kokku koguda tervikpilt. Kasutades oma nutikust, sõprust, leidlikkust, kiirust ning täpsust, said öko-questi osalejad püstitatud ülesandega suurepäraselt hakkama! Finiśis ootasid õpilasi magusad auhinnad ja klasssist vaalmistatud diplom. Õnnitleme oma meeskonda ning täname aktiivse ja  tulelmusliku osalemise eest.
11.02.2020