Aprill

Märtsi lõpust aprilli alguseni külastas kooli direktor T.N. Babanskaja Iisraeli ja Palestiina Pühapaiku, oli kutsutud Jeruusalemma Patriarh Theophilos III vastuvõtule, kus sai ka Patriarhi õnnistuse.
Väga sügava mulje jätis öine altarijumalateenistus Püha hauakambri kirikus, altarijumalateenistus Jeruusalemma Püha Kolmainu katedraalis, Jeesuse sünnikiriku külastus Petlemmas (Palestiina), Ketsemanis Uinumise pühakoja, Maarja uinumise kiriku ning vene kloostrite külastus.

Foto: Jeruusalemma Patriarh Theophilos III vastuvõtul

3.aprillil toimus koolis lõpuklasside (9. ja 12.kl) lastevanemate koosolek. Päevakorras oli info eelseisvatest eksamitest, õpilaste õppeedukusest ja puudumistest, osavõtust konsultatsioonidest, proovieksamitest. Arutusel olid ka eelseisvad üritused, kuhu on oodatud ka lastevanemad – kohtumine katekismuse õpetaja Pihkva-Petseri Püha Uspenski mungakloostri iguumen Hrisanfiga 9.aprillil, talgud 18. aprillil, heategevuslik Ülestõusmispüha laat 28.04, Avatud uste päev 4. mail jm

4.aprillil toimus linna luulevõistlus „ Славим Пасху Христову”. Konkursi žürii tõi esile meie õpilaste väga kõrget ettevalmistustaset. Diplomitega autasustati 3. klassi õpilast Jekaterina Kokšarovat ja 4. klassi õpilast Matvei Karavaškinit. Tänukirja osalemise eest sai 6. klassi õpilane Jelizaveta Gavrilova. Täname ka õp. Inna Mištšenko ja õp. Natalja Razguljajevat õpilaste väga hea ettevalmistuse eest.Foto: linna luulevõistlusel „Славим Пасху Христову”.