Erasmus+


Erasmus+ projekt Jätkusuutliku eluviisi õpetamise meetodid ja õppetöö võtted Narva Õigeusu Gümnaasiumi õppijate keskkonnateadlikkuse arendamiseks. Tegevuskava.pdf
0. Tenerife_õppereis.pdf
1. Õppekäik Narova jõel.pdf
2. Õppekäik Iisaku Looduskeskusse.pdf
3. Õppekäik töötuba Keskkonnasõbralikud tooted.pdf
4. Õppekäik Uikala prügilasse.pdf
5. Õppekäik Narva elektrijaama.pdf
6. Projektipäev Toidujätmeteta päev.pdf
7. Projektipäev Veepäev.pdf
8. Maailmakoristuspäev.pdf
9. Spordipäev Jooksen ja kogun prügi.pdf
10. Sillamäe rakendusökoloogia keskuse külastamine.pdf
11. Kool on nagu aed.pdf
12. Lõimitud tund sotsiaalainete raames.pdf
13. Kukruse Polaarmõisa.pdf
14. Sõnaraamatute ja entsüklopeediate päev.pdf
15. Linnaseminar PERMAKULTUUR_3.veebr2023.pdf
16. KAVA-linnaseminar_03.veebr 2023.pdf