Kes me oleme?

OLEME NARVA LINNAS TEGUTSEV ERAKOOL, MIDA ISELOOMUSTAVAD LAPSESÕBRALIK ÕPIKESKKOND JA KRISTLIK ELLUSUHTUMINE.

 • Kool tugineb üldhariduskoolina kristlikele tõekspidamistele, mis on aluseks isiksuse täisväärtuslikule elule ning teenivad üldist hüve ühiskonnas.
 • Toetudes oma tegevuses kodu, kooli ja kiriku koostööle, loome eeldused muutuvas maailmas toimetuleva, hooliva ja väärika isiksuse arenguks.
 • Kujundame õpikeskkonna, kus lisaks headele teadmistele ning õpioskustele areneb lapse südametunnistus ja sotsiaalne võimekus.
 • Loome turvalise keskkonna, kus on rohkem koolirõõmu ning vähem pingeid ja kooliväsimust, kus märgatakse ja toetatakse igat last.


MEIE PÕHIVÄÄRTUSED

INIMENE

- töötajate kompetents, pühendumine, teineteisest lupupidamine ja isikupära loob eeldused muutuvas maailmas toimetuleva, hooliva ja väärika isiksuse arenguks.
- õpilaste erinev taust ning õppeprotsessis arenevad teadmised ja    oskused rikastavad kooli ning loovad eeldused muutuvas maailmas toimetuleva, hooliva ja väärika isiksuse arenguks.

ÕNNELIKKUS

- tervis, loovus, võrdsus, individuaalsust arvestav kohtlemine,   lapsesõbralikkus, ettevõtlikkus, tasakaalukus, vabadus ning ennast armastav eluhoiak on õnneliku elu aluseks.

HOOLIVUS - märkame erinevusi ja kujundame oma tegevusi neist teadlik olles,   kuulame, austame ja toetame üksteist. Hoolime iseendist, üksteisest ja meie kõigi arengust.   Hoolime oma kokkulepetest ja lubadustest. 
KOOSTÖÖ

- oleme koostöövalmis ja kokkuhoidev koolipere. Austame erinevaid mõtteid, oleme avatud ja ausad. Parimad ideed ja tulemused  sünnivad koostöös. Koos on lihtsam ja parem, koos suudame rohkem!


KRISTLIK KASVATUS

Meie kooli traditsioonide hulka kuulub kristlik kasvatus ning selle elukorraldusega seotult mitmesugused regulaarsed või erakorralised palvused ja jumalateenistused nii kooli kodakirikus, Issanda Ülestõusmise Katedraalis, kui ka Eesti teistes kirikutes.

 • õppekavas on konfessionaalne usuõpetus, mis lähtub õigeusu kiriku õpetusest;
 • õppeaasta algab ja lõpeb piduliku jumalateenistusega kirikus;
 • kõikide klasside tunniplaanis on üks kord nädalas usuõpetuse tund;
 • igal koolipäeva hommikul on kooli kodakirikus hommikumõtisklus, mille üheks osaks  on palve;
 • suuremaid kirikupühi tähistatakse jumalateenistusega kirikus;
 • gümnaasiumiastmes on võimalus valikainene iga valida liturgia ja vana slaavi keele kursus.

 

Narva Õigeusu Gümnaasium:

 • toetub oma tegevuses kodu, kooli ja kiriku koostööle;
 • rõhutab hariduse isiksuslikku, kultuurilist ja ühiskondlikku toimet;
 • loob eeldused muutuvas maailmas toimetuleva, hooliva ja väärika isiksuse  arenguks;
 • kujundab õpikeskkonna, kus lisaks headele teadmistele ja õpioskustele areneb lapse südametunnistus ja sotsiaalne võimekus;
 • arendab keskkonna, kus on rohkem koolirõõmu ning vähem pingeid ja kooliväsimust, kus märgatakse avalduvaid andeid, toetatakse last raskustes ega jäeta kedagi kõrvale.


MEIE TUGEVUSED

 • Kool kannab hoolt õpilaste hariduse, turvalisuse ja väärtushinnangute eest.
 • Kooli iseloomustavad kristlik alus ning turvaline, lapsesõbralik ja positiivne keskkond, mis soodustab õpilaste intellektuaalset, sotsiaalset ja vaimset arengut ning toetab pere kasvatuseesmärke.
 • Kooli eripäraks on usuõpetus õppeainena, igapäevased hommikupalved ja altarijumalateenistus kord nädalas.
 • Üksteisest lugupidamine, hoolimine ja kõigi kaasamine on tähtsal kohal nii töötajate kui ka õpilaste jaoks.
 • Meie koolis tegeletakse iga lapsega personaalselt, arvestades lapse individuaalsust, probleeme lahendadakse diskreetselt.
 • Me usume, et kooli keskkond, asjatundlikud töötajad ja erinevad loomingulised ettevõtmised üheskoos on võtmeks sellele, et meie õpilased saavad lisaks heale haridusele ka sotsiaalne võimekuse ning kristlikke väärtusi.