Oktoober

Uudised


Õpilaste uurimistööde konverents

22. oktoobril toimus Narva kolledžis traditsiooniline gümnaasiumiõpilaste uurimistööde konverents.
Narva Õigeusu gümnaasiumi esindas sellel üritusel 12.klassi õpilane Philip Gavrilov tööga "Vene keel: staatus, funktsioonid, populaarsus".
Õpilasuurimus äratas kuulajaskonnas huvi, mis väljendus kõnelejale esitatud küsimustes.


5. klassi uudised

Enne koolivaheaega viimasel koolipäeval külastasid 5. klassi õpilased Tallinna. Teekond algas ja lõppes rongis, mis mõne lapse jaoks oli omamoodi avastus, kuna see oli nende elus esimene rongisõit. Tallinn kohtus meid vihmaga ja tormise tuulega, mis aeg-ajalt möödujatele kollaseid lehti näkku loopis. Kuid Tallinna Vene Draamateatri soe saal, Puškini "Jutu tsaar Saltanist" õhkkonnas, kustutas ilmastikuhädad silmapilkselt. A.S.Puškini sõnad kammermuusika, laulude ja tantsude, kaunite dekoratsioonide ja kostüümide saatel ei jätnud kedagi ükskõikseks. Oleks pidanud nägema laste nägusid, kui saalis hakkasid tuled kustuma ja etendus algas!
Kuid sellega reis ei lõppenud. Meid oodati külla! Kuum tee ja kohv, võileivad ja soojad pirukad on Aleksander Nevski katedraali koguduseliikmete valmistatud maiuspala.  Olga Nikolajevna Soboleva, tõeline Tallinna ajaloo tundja, kelle nimi on üldtuntud: ta on aastaid korraldanud palverännakuid pühapaikadesse, tegi meile ekskursiooni katedraalis. Pealinnas viibimine lõppes Võšgorodis ringkäiguga kõigi vaateplatvormide külastusega ja ülevaatega huvitavatest kohtadest. Õppereisi viimaseks punktiks oli Raekoja plats, kust tormasime jaama, kust ootas meid kodutee. Hüvasti Tallinn!
5. klassi klassijuhataja on Tatjana Terebilova.


Palju õnne viktoriinis osalejatele

19. oktoobril, Lütseumi vennaskonna päeval, toimus kirjandussõprade linnaüritus.
See oli viktoriin, mis oli pühendatud A. S. Puškini elu lütseumiperioodile, tema sõpradele-lütseumiõpilastele, kes pikkadeks aastateks säilitasid sõprussidemed, eredad mälestused õppeperioodist Tsarskoje Selo Lütseumis aastatel 1811–1817.
"Mu sõbrad, meie liit on imeline!" - viktoriini moto ja ja peale samateemilise loovülesande tuli õpilastel täita 26 ülesannet.
Meie kümnendikud on pakutud ülesannetega edukalt toime tulnud.
Selle tulemusel said 26 osaleja seast 4. koha Maria Nazarova ja Aleksei Khokhlov, 8. koha Angelina Koroleva.
Aitäh õpilastele ja nende juhendajale Nadežda Ivanovale.


Loodusesõbrad looduskeskuses

18. oktoobril toimus 6., 7. ja 8. klassi õpilaste õppekäik looduskeskusesse, mis asub Iisakus. Õppekäik viidi läbi KIKi rahastatud projekti „Narva Õigeusu Gümnaasiumi tegevused keskkonnasõbrad“ raames. Õppekäigud 2021/2022 õppeaastal ”. Õpilased tutvusid erinevate taimedega, said palju huvitavat teada söödavate ja mittesöödavate metsamarjade kohta, kuidas neid metsas ära tunda ja mitte eksida. Saadud teadmiste kinnistamiseks tegid õpilased loovtööd. Üritus möödus sõbralikus õhkkonnas. Kõik õpilased olid aktiivsed, osalesid probleemküsimuste arutelul, näitasid oma teadmisi loodusvaldkonnas nii vene kui eesti keeles.


Õpilasesinduse päev

5. oktoober on alati olnud iga õppeasutuse töös eriline päev: rahvusvaheline õpetajate päev. Hommik meie gümnaasiumis algas hoogsalt: gümnasistid tervitasid õpetajaid lillede ja ilusate õnnitlustega. Koolis õppetöö korraldamine on läinud üle õpilasesinduse kätte. Keskkooliõpilased ja vilistlased tulid tundidesse õpetajate rollis. Vahetundide ajal kõlas muusika ja naljad, peeti mänge ja meistriklasse. Päeva lõpus saadud tagasiside näitas, et õpetajad - menteed tulid oma vastutusrikka ülesandega täielikult toime ning nägid oma õpetajate tegevust ja vajalikke kutseoskusi hoopis teisest vaatenurgast.

Selle päeva viimane osa kujunes õpetajaskonnale meeldivaks üllatuseks: gümnasistid esitasid omaloomingulisi laule ja luuletusi, sõbralik, soe ja siiras õhkkond soodustas suhtlemist, koomilised tekstid sündisid interaktiivses mängus.

 

Häid ÕPETAJATE päeva!


Arvamuste, ideede, plaanide ümarlaud ...

Avatud uste päeval toimus ümarlaud teemal „Keerates mälulehekülgi: Õigeusu gümnaasiumi müüdid ja tegelikkus“. Ümarlauale olid kutsutud õpetajad, lapsevanemad, 9. ja 12. klassi õpilased ja ka kooli juhtkond ei jäänud kõrvale. Ümarlaua teema polnud juhuslik valik: koolist räägitakse ja kirjutatakse palju. Kuidas elab Narva ainuke eragümnaasium ja mis saab edasi? Jõuda selguseni selles probleemküsimuses oligi ümarlaual osalejate ülesanne. Ümarlaud on huvitav probleemide arutamise vorm, kus igaühel on võimalus väljendada oma seisukohta, mida ei kritiseerita. Kõik välja öeldud mõtted kogutakse "arvamuste korvi", et valida välja ratsionaalne tera ja see edasises töös arvesse võtta. Osalejad jagasid oma seisukohti, mis on tähtsam: haridus või vaimne kasvatus? Teises osas pidid osalejad kaitsma oma ideaalse õigeusu kooli mudelit, esitades kuulajatele plakateid, kus kool ei ole mitte ainult vundamendi ja katusega hoone, vaid ka sisuga täidetud õppeasutus.

Ees ootab palju huvitavat tööd olemasolevate traditsioonide säilitamiseks ja Narva Õigeusu Gümnaasiumi õpilase isiksuse kujundamiseks uute töövormide otsimine ja kasutusele võtmine.