Pikapäevarühma töökorraldus

Kooli pikapäevarühm (PPR) on moodustatud 1.-4.klassi õpilastele, lapsevanemate sooviavalduste alusel.

PPR-s pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest

vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel. PPR-a õpilased saavad koolis süüa einet.

Pikapäevarühma eesmärgid:

Pikapäevarühma töökorra alused:

Pikapäevarühma päevakava: