Riigieksamid

Riigieksamid 2021/2022. õppeaastal


Eksamite plaan 2021 – 2022


Koolieksami eristuskiri


Narva Õigeusu Gümnaasiumi 9.klassi koolisisese eksami 2021/2022 eristuskiri


Haridus- ja Teadusministeeriumi määrus “Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal.”

 

B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 27. aprill 2022. a;

B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 28.–29. aprill; 2. mai 2022. a;

inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 3. mai 2022. a;

inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 4.–6. mai; 9. mai 2022. a;

matemaatika (kirjalik) – 20. mai 2022. a;

koolieksam - mai lõpp

Lõpueksamite toimumisajad 2021/2022.õppeaastal:

 1) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 31. mai 2022. a;

2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 31. mai – 2. juuni 2022. a;

3) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;

4) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;

5) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022. a.