Tasemetööd

Tasemetööde toimumisajad 2022./2023.õppeaastal

4. klassi õpilastele
 eesti keel/vene keel (kirjalik) - 20.–22. september 2023
loodusõpetus (kirjalik) - 25.–27. september 2023
A1-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) - 2. oktoober 2023
A1-keeletasemel eesti keel teise keelena (suuline) - 2.–5. oktoober 2023
matemaatika (kirjalik) - 12.–13., 16.–17. oktoober 2023

7. klassi õpilastele
eesti keel/vene keel (kirjalik) - 18.–20. september 2023
loodusõpetus (kirjalik) - 27.–29. september 2023
A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) - 5. oktoober 2023
A-2 keeletasemel eesti keel teise keelena (suuline) - 5.–6., 9.–11. oktoober 2023
matemaatika (kirjalik) - 17.–20. oktoober 2023

III kooliastme tasemetööd
A2-keeletasemel inglise keel (7. klassi A-võõrkeelena õppijad) (kirjalik) - 31. oktoober 2023
A2-keeletasemel inglise keel (7. klassi A-võõrkeelena õppijad) (suuline) - 31. oktoober, 3., 6. november 2023
loodusainete katseline tasemetöö (10. klass ning kutseõppeasutuste I kursus) - 3.–6. oktoober 2023

IV kooliastme katseline tasemetöö
sotsiaalvaldkonna katseline tasemetöö (12. klass) - 3.–7. märts 2024
loodusvaldkonna katseline - 12.–15. märts 2024