Tööpakkumised

Narva Õigeusu Gümnaasium pakub tööd 2023/2024: 


II Geograafiaõpetaja gümnaasiumiastmes – 0.14 ametikohta (3 kontakttundi nädalas)

Õpetamise keel: eesti keel
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Nõutav kvalifikatsioon: Haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruse nr 30 § 3 ja § 4 alusel
Eesti keele oskus C1 tasemel (eesti keele valdamise vastavus kehtestatud nõuetele Vabariigi Valitsuse 20.06.2011 määruse nr 84 § 8 alusel).

Dokumente esitamine: e-postiga direktor@narvaog.eu (märgusõnaga „Konkurss") või aadressil Madise tn 4, 20308 Narva
Lisainfo:
tel +372 5 667 667