Veebruar

 

04.-14.veebruarini toimusid kooli kõikides klassides lastevanemate koosolekud. Päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Õpilaste koolikohustuste täitmine: õppeedukus, puudumised. Kooli direktor Tatjana Babanskaja märkis, et jätkab tutvumist õpilaste, õpetajate ja vanematega ning kooliruumide üldseisundiga. Esikohal on õppetegevuse korraldus: õpetajate töökavad, õpilaste hindamine, koduste ülesannete täitmine, tundide külastamine, ettevalmistused 3. ja 6. klassi tasemetöödeks ning 9. ja 12. klasside lõpueksamiteks (graafiku koostamine), õpilaste õppeedukus õppekava ainetes.   Direktor pööras suurt tähelepanu koolikohustuse täitmisele (õpilaste puudumised),  õppeedukusele aineti (õpiraskuste põhjused), õpilaste välimusele (koolivorm, puhtus, hoolsus) ja korrale klassiruumides.
2. Direktor informeeris, et klassiväline töö koolis hakkab toimuma lähtudes kooli traditsioonidest, tunnustas Leningradi blokaadi lõpu 75.-aastapäevale pühendatud ürituse korraldamise meeskonda. 
3. Kooli direktor tutvustas kooli nõukogu ja õpilasesinduse töötulemusi. Põhjalikumalt käsitles õppekeskkonna renoveerimise küsimust: laste turvalisuse tagamine, valgustuse renoveerimine klassiruumides, WC-de ja kooli 0 korruse ruumide remont, kaasaegsetele nõuetele vastava arvutiklassi remont, uue internetivõrgu, signalisatsiooni ja videovalve süsteemide paigaldus.
4. Arutusel oli ka õppekava õigeusu suuna ainete õpetamise parendamine: kooli kiriku loomine, kirikuõpetajate vastuvõtuaegade määramine selleks, et õpilastel, õpetajatel ja lastevanematel oleks võimalus arutada vaimse arengu küsimusi.
5. T. Babanskaja peatus ka vajadusel korrastada kooli ja lastevanemate vahel sõlmitud õppelepingud: allkirjastada lisad, vormistada nõuetekohaselt taotlus õppemaksu vähendamiseks, 1.klassi õpilaste vanematel allkirjastada uus leping ning lisa selle juurde, sest eelnev on kehtetu. 

11. veebruaril võttis Narva Õigeusu Humanitaarkooli võistkond osa Narva Noortekeskuse sünnipäevale pühendatud intellektuaalses viktoriin-mängus, mis toimus kultuurikeskuses Rugodiv. Meie kooli meeskond saavutas suurepärase tulemuse, jagades 2.-3. kohta. Õnnitleme särava ja väärika esinemise puhul meie tublisid osalejaid: Arina Matvejeva ja Daniil Kaškirov (6.klass), Daniil Novossad ja Viktor Šamarin (8.klass), Filipp Gavrilov ja Valerija Smirnova (9.klass), Artur Kondratovitš (10.klass), Ksenija Grodskaja, Anastassija Jakovleva, Andrei Cheremisinov (11. klass) ja Ivan Ussov (12.klass). Väga tublid ! Jätkake samas vaimus, ärge leppige antud võiduga, vaid iga korraga liikuge aina kiiremini ja enesekindlamalt paremate tulemuste saavutamiseks. Edu, visadust ja järjekindlust !  Oleme teie üle väga uhked !

14. veebruaril toimus meie koolis väga tähtis sündmus: kooli kodakiriku avamine.Sündmuse eelõhtul,  Narva ja Peipsiveere piiskopi Lazari õnnistusel, pühitseti kirik preestri seisusega usukannataja narva pühaku Joann Kotšurovi auks, kes 9 aasta jooksul (1907 - 1916)  töötas meeste gümnaasiumis (käesoleval ajal Vanalinna Kool) usuõpetuse õpetajana. Täna aga toimus uues kodakirikus esimene altarijumalateenistus, millele tulid palvetama kooli direktor Tatjana Babanskaja ning kõik kooli õpetajad ja õpilased. Jumalateenistusest võtsid osa ka Narva linnapea Tarmo Tammiste ja volikogu aseesimees Larissa Olenina.   Altarijumalateestust viis läbi Jumalaema Narva ikooni pühakoja iguumen, MTÜ Õigeusu Hariduse Ühingu Ülestõusmine juhatuse liige, ülempreester Vitali Gavrilov. Temaga koos teenisid ülempreester Sergiy Lvov, preester Sergie Kossenko, protodiakon Vadim Talajev. Jumalateenistusel esines kooli koor Nadežda Bogdanova juhendamisel.  Altarijumalateenistuse lõpus õnnitles ülempreester Vitali Gavrilov, kes õnnitles kõiki kohal viibijaid kooli kodakiriku avamise puhul ning jutustas loo usukannatast Joann Kotšurovist, kellele on pühendatud kodakirik. Oma siirad, lahked ja soojad õnnesoovid koolile andsid üle ka Narva linnapea Tarmo Tammiste, Narva linna volikogu aseesimees Larissa Olenina ja kooli direktor Tatjana Babanskaja.Kodakirikus saavad õpilased võtta osa jumalateenistustest ning läbida kirikupraktika: õppida   jumalateenistust, panna end proovile lugemistes ja laulmistes, täita erinevaid kiriklike kuuletumisi. Loodame, et Jumala kirikust saab kooli süda. Iga nädal hakkab siin toimuma altarijumalateenistus ja kõlama palvused õilsatest tegudest, mis sünnivad nende seinte vahel.

14. veebruaril toimus koolis õpilasesinduse eestvedamisel magusate auhindadega Sõbrapäev.  Terve koolipäev oli sisustatud huvitavate ja põnevate tegevustega: töötas sõbrapost, toimus sõbra leidmise mäng, 12. klassi õpilane Ivan Ussov viis igal vahetunnil läbi flashmobi meistriklassi. Parimaid tantsijaid autasustati magusate auhindadega. Päeva dress-code oli loomulikult punane.

Meie kooli 11. klassi õpilane Andrey Cheremisinov saavutas Vene keele rahvusvahelisel konkursil „Vene karuke“ 1. koha Narva linna voorus ning 5.koha regioonis. Õnnitleme suurepärase tulemuse puhul!