Прием медсестры

Narva Õigeusu Gümnaasiumis teenindab õpilasi AS Narva Haigla tervishoiutöötaja.

Tervisekabinet on avatud:

Kooli terviseõe peamised töövaldkonnad on tervise järelevalve, haiguste ennetamine (vaktsineerimine), tervise ja heaolu edendamine ning vajadusel esmaabi osutamine.

Lapse tervisega seonduv dokumenteeritakse õpilase terviskaarti.