Вакансии

Narva Õigeusu Gümnaasium pakub tööd 2023/2024: 

I Eesti keele õpetaja 4.-6. klassis – 0,6 ametikohta (15 kontakttundi nädalas)
Õpetamise keel: eesti keel
Tööle asumise aeg: 1.12.2023.
Nõutav kvalifikatsioon: magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, õpetajakutse (Haridus- ja teadusministri 29.08.2013. a määrus nr 30 § 2 lg 2). Kasuks tuleb töökogemus haridusasutuses.
Eesti keele valdamise vastavus kehtestatud nõuetele Vabariigi Valitsuse 20.06.2011 määruse nr 84 § 8 alusel.
Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid hiljemalt 26.11.2023.:
1) Avaldus direktori nimele
2) CV
3) Isikut tõendava dokumendi koopia
4) Kvalifikatsiooninõudeid tõendavate dokumentide koopiad
5) Eesti keele tasemeeksami tunnistuse koopia
Dokumente esitamine: e-postiga direktor@narvaog.eu (märgusõnaga „Konkurss") või aadressil Madise tn 4, 20308 Narva
Lisainfo:
tel +372 5 667 667

 

II Geograafiaõpetaja gümnaasiumiastmes – 0.14 ametikohta (3 kontakttundi nädalas)
Õpetamise keel: eesti keel
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Nõutav kvalifikatsioon: Haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruse nr 30 § 3 ja § 4 alusel
Eesti keele oskus C1 tasemel (eesti keele valdamise vastavus kehtestatud nõuetele Vabariigi Valitsuse 20.06.2011 määruse nr 84 § 8 alusel).

 

III Inimeseõpetuse õpetaja gümnaasiumiastmes – 0.05 ametikohta (1 kontakttund nädalas)
Õpetamise keel: eesti keel
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Nõutav kvalifikatsioon: magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, õpetajakutse, eesti keele oskus C1 tasemel (haridusministri 29.08.2013. a määrus nr 30 § 2 lg 2).
Kasuks tuleb töökogemus haridusasutuses.